Is deze nieuwsbrief onleesbaar? Klik hier voor de online versie.
nieuwsbrief header
 
 
Een nieuw soort elektra-inspectie - betekent dat iets voor u?

Per 1 januari veranderen veel verzekeraars de voorwaarden voor brandverzekeringen voor bedrijven. Onder meer  Avéro Achmea, Bovemij, Centraal Beheer, Delta Lloyd en Interpolis zullen andere eisen stellen aan de preventie van brand aan elektra. Er is hiervoor een nieuwe brandrisico-inspectie. Het kan dus zomaar zijn dat uw verzekeraar voortaan een periodieke SCIOS Scope 10 inspectie vraagt, in plaats van de tot nu toe gebruikelijke NEN 3140 keuring. De onderliggende Nederlandse Technische Afspraak NTA 8220 is op 18 december 2017 gepubliceerd. Lees verder.
In deze nieuwsbrief onder meer: 

En natuurlijk wensen wij u uitstekende feestdagen en een voorspoedig 2018 in een veilige en duurzame omgeving!

devider
Wat is een SCIOS Scope 10 inspectie volgens de NTA 8220?
Wat is een SCIOS Scope 10 inspectie volgens de NTA 8220?
 

Bij een SCIOS Scope 10 inspectie of keuring wordt het elektrisch materieel gecontroleerd: de elektrische installaties en aangesloten elektrische apparaten. Bijzonder: er wordt ook gekeken naar het gebruik en de omgeving van de apparaten, want de combinatie van deze factoren is vaak de oorzaak van brand.

devider
Vervangt SCIOS Scope 10 de NEN 3140 keuring?

Nee, SCIOS Scope 10 vervangt niet de NEN 3140 keuring. SCIOS Scope 10 dient een geheel ander doel, namelijk brandveiligheid en is op verzoek van de verzekeringsbranche ontwikkeld. Deze keuring wordt vanaf 2018 dus veelal gevraagd door verzekeraars, waar tot nu toe steeds de NEN 3140 werd gehanteerd. De NEN 3140 keuring richt zich echter vooral op het voorkomen en beperken van letselschade en voldoet daarmee aan de Arbowet

 
Vervangt SCIOS Scope 10 de NEN 3140 keuring?
devider
Hoe voldoet u aan de voorwaarden van zowel de Arbowet als de verzekeringen?
Hoe voldoet u aan de voorwaarden van zowel de Arbowet als de verzekeringen?
 

Dat hangt af van de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. Als uw verzekeraar een brandrisico-inspectie volgens NTA 8220 of SCIOS Scope 10 vraagt, dient u deze inspectie en de NEN 3140 keuring te laten uitvoeren om aan alle voorwaarden te voldoen. Als uw verzekeraar een NEN 3140 inspectie vraagt, volstaat deze uiteraard.

devider
Wat zeggen de Bond van Verzekeraars en andere betrokken instanties?
Wat zeggen de Bond van Verzekeraars en andere betrokken instanties?
 

Marcel van der Hoorn, Achmea en Bond van Verzekeraars (uiterst links op de foto, gemaakt tijdens de uitreiking van het eerste SCIOS Scope 10 certificaat aan Parkstad Inspecties op 31 oktober 2017): "SCIOS Scope 10 kijkt waar het bij verzekeringen écht om gaat: de ontstekingsmogelijkheden. Dat vergt een andere denkwijze." Lees ook het artikel in Mag1010. 
Ben Visschendijk, Kiwa (midden): "Wij hebben het voor elkaar en zijn volop aan de slag met de SCIOS Scope 10".
Arie Krijgsman, SCIOS (uiterst rechts): "SCIOS Scope 10 is van hoge kwaliteit en goed uitvoerbaar. Complimenten aan de experts van de deelnemende brancheorganisaties die de scope hebben ontwikkeld!"

devider
En antwoorden op andere vragen over SCIOS Scope 10
 

Uw vraag niet beantwoord? Bel ons op 088-4677300!

devider
Parkstad Inspecties Volg ons op twitter linkedin
devider
Breinderveldweg 11, 6365 CM Schinnen
T: +31 (0) 88 467 7300 · www.parkstad-inspecties.nl · info@parkstad-inspecties.nl
 
slogan
 
Liever geen nieuwsbrief? Klik hier om u af te melden.