overzicht referenties parkstad inspecties
 • Alles
 • Elektrische installaties
 • Energie
 • Opleidingen
 • Stookinstallaties
 • Conditiemeting
 • Advies
 • Alles
 • Installatiebedrijven
 • Industrie
 • Verzekering verplicht
 • Onderwijs / Zorg
 • Retail
 • Overheid en semi-overheid

Referentie Powertec Diesel Services

Powertec Diesel Services

Powertec Diesel Services B.V. is gevestigd in Rijsenhout, onder de aanvliegroutes op de Kaag- en Aalsmeerderbaan van Schiphol. De pk’s die hier elke minuut over vliegen, passen wel bij de passie van de mensen van Powertec. Een gedreven team van mensen die allen met hart en ziel onder andere noodstroomaggregaten (NSA) in topconditie houden.

Powertec Diesel Services is gespecialiseerd in service- en onderhoud van noodstroomaggregaten, SCIOS- en KIWA keuringen evenals verkoop van SDMO noodstroomaggregaten. Powertec Diesel Services opereert in heel Nederland en onderhoudt noodstroomaggregaten van vrijwel alle fabricaten. Hierdoor kunnen klanten het onderhoud onderbrengen bij één partij. Dat bespaart kosten, biedt eenheid in onderhoud, rapportage en één aanspreekpunt.

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregaten volgens SCIOS Scope 4 en 7c gekeurd worden en voldoen aan de wettelijke veiligheid en milieu-eisen.

Parkstad Inspecties en Powertec Diesel Services raakten met elkaar in gesprek bij een gunning van een aanbesteding door een grote partij in de zorgsector. Powertec Diesel Services mocht er de noodstroomaggregaten leveren. “Er was al snel een klik,” vertelt Avinash Banwarie, Operational Manager bij Powertec Diesel Services. “Natuurlijk ga je dan ook even samenzitten wat je nog meer voor elkaar kunt betekenen.” En er was een gemeenschappelijk belang; vooruitlopend op de veranderende wetgeving voor noodstroomaggregaten hebben beide partijen uitvoerige gesprekken gevoerd. “Wij zochten hiervoor een partner: de nieuwe wetgeving is breed en niet altijd even eenduidig. We proberen hierin nu samen een goede weg te vinden. Hieruit is onder meer het convenant voortgekomen.”

Op ruim 100 locaties NSA's gecontroleerd

Inmiddels is Avinash Banwarie opdrachtgever van Parkstad Inspecties. De afgelopen maanden heeft Parkstad Inspecties reeds op ruim 100 locaties NSA’s gecontroleerd in samenwerking en met ondersteuning van Powertec Diesel Services. “Het is belangrijk dat de noodstroomaggregaten, de brandstofleidingen, dieseltanks en opslagsystemen periodiek worden gecontroleerd op de actuele wetgeving, staat van onderhoud en aanwezigheid van water en/of sludge (vervuiling),” stelt Avinash Banwarie. Die controle betreft het beoordelen van de technische staat van de installaties, mogelijke lekkages en de werking van de gebruikte veiligheidsvoorzieningen. Buiten de wettelijke SCIOS keuringen moet ook de inhoud van de brandstoftank worden beoordeeld op de aanwezigheid van water en/of sludge. Water of sludge in een brandstoftank kan de installaties immers ernstig beschadigen. 

Training-on-the-job

Ook ondersteunen en begeleiden de inspecteurs van Parkstad Inspecties de technisch specialisten van Powertec Diesel Services. De interne begeleiding van de controle blijft echter bij Parkstad Inspecties. “Onze technische specialisten voeren nu de inspecties uit samen met de inspecteurs van Parkstad Inspecties; zij krijgen op deze manier training-on-the job. Daarentegen kunnen de inspecteurs van Parkstad Inspecties veel leren over noodstroomaggregaten van onze technische specialisten. Het is een wederzijds verhaal.”

Blijvende samenwerking, ook na eigen certificering Powertec

Het uitvoeren van de keuringen is voor Powertec Diesel Services een nieuwe activiteit die ze onderbrengen bij hun afdeling Service & Onderhoud. Maar de vraag vanuit de markt is groot. “En naar verwachting neemt deze nog verder toe naarmate de omgevingshandhaving strikter wordt,” zegt Avinash Banwarie. “Ook nadat onze technisch specialisten gecertificeerd zijn, blijven we daarom keuringen uitbesteden aan Parkstad Inspecties.”

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign