NEN 2767 conditiemeting van gebouwen

U wilt inzicht in de technische kwaliteit van uw gebouw en de bijbehorende installaties voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning en –begroting. Dat kan met de keuring volgens de NEN 2767. De conditie van een gebouw bepaalt in hoge mate de onderhoudskosten. Op objectieve en eenduidige wijze leggen wij de conditie vast van de bouw- en installatiedelen. Wij hanteren hiervoor een genormeerde conditiescore van 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht). De score wordt bepaald door de ernst, de omvang en de intensiteit van een gebrek. 

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

De conditiemeting heeft betrekking op de bouwkundige toestand van het gebouw, de elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties en/of de transport technische installaties. U ontvangt van ons een overzicht, inclusief de scores, van de gebreken per bouw- of installatiedeel. Handig bij de prioritering van het herstel van de aangetroffen gebreken. Daarnaast is dit overzicht de basis voor de meerjarenonderhoudsplanning, met indien gewenst daaraan gekoppeld een begroting.

  • Goed opgeleide en ervaren inspecteurs
  • Heldere rapportages
  • Onafhankelijk, want wij herstellen niet
  • Inspecteurs in heel Nederland
  • Al twintig jaar koploper in inspecties

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign