SCIOS-Samenwerkingsconvenant

Elk SCIOS gecertificeerd bedrijf dat Periodiek Onderhoud (PO) of Periodieke Inspecties (PI) aan verwarmingsinstallaties, andere stookinstallaties en brandstofleidingen wilt uitvoeren, moet volgens de regels van het SCIOS over een EBI-deskundige beschikken. Lang niet alle bedrijven hebben echter deze deskundigheid in huis. Met een SCIOS-samenwerkingsconvenant met Parkstad Inspecties en een SCIOS-certificering kunt u zonder een eigen EBI-functionaris onder toezicht periodiek onderhoud en periodieke inspecties uitvoeren. 

Jaarlijkse audit en advies on demand

Door samenwerking met Parkstad Inspecties kunt u uw opdrachtgevers het complete onderhoud- en inspectiepakket aanbieden voor verwarmingsinstallaties, andere stookinstallaties en brandstofleidingen. Het SCIOS-convenant via Parkstad Inspecties bestaat onder meer uit een jaarlijkse audit. Daarnaast kunt u altijd bij ons terecht voor technische vragen en advies. Ook kan een EBI-functionaris namens u als convenantpartner Eerste Bijzondere Inspecties (EBI) uitvoeren aan nieuwe of bestaande stookinstallaties en brandstofleidingen. Deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst, het zogenoemde convenant. Dit convenant is conform de eisen van SCIOS. 

De voordelen van een samenwerkingsconvenant

Een convenant biedt u de volgende voordelen:

 • beschikking over EBI-expertise. U hoeft geen eigen EBI-afdeling op te zetten;
 • deskundigheid op het gebied van inspecties aan stookinstallaties;
 • actuele kennis op het gebied van normen en voorschriften;
 • steekproefsgewijze beoordeling van opgestelde PO- en/of PI-rapportages;
 • kwaliteitsbeoordeling van de uitgevoerde werkzaamheden van uw PO- en PI-medewerkers;
 • jaarlijkse uitvoering van interne audits per PO’er;
 • vraagbaak voor technische vragen en advies omtrent stookinstallaties;
 • ondersteuning bij technische oplossingen. 

 

 • Goed opgeleide en ervaren inspecteurs
 • Heldere rapportages
 • Onafhankelijk, want wij herstellen niet
 • Inspecteurs in heel Nederland
 • Al twintig jaar koploper in inspecties

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign