SCIOS keuring motoren, WKK en NSA

U wilt weten of de verbrandingsmotoren, WKK of noodstroomaggregaten in uw organisatie voldoen aan de wettelijke milieu-eisen. Betrouwbare en veilig functionerende verbrandingsmotoren of NSA's spelen een essentiële rol in de veiligheid van medewerkers en de continuïteit van het bedrijfsproces.

Keuring gasmotoren en WKK volgens SCIOS Scope 4

We controleren onder meer de veilige werking van de procesbeveiligingen en beoordelen de omgeving op veiligheid, be- en ontluchting.

Keuring NSA 

De 500-uursregeling is met de vierde tranche wijzigingen van het Activiteitenbesluit, per 1 januari 2016, komen te vervallen. Daarmee geldt de keuringsplicht ook voor noodvoorzieningen, zoals opgenomen in  het Activiteitenbesluit, artikel 3.7.
Sinds 1 januari 2016 moeten nieuwe installaties binnen zes weken na ingebruikname worden gekeurd. Voor installaties die vóór deze datum in gebruik waren geldt de termijn van zes weken niet. Voor deze installaties moet de eerste keuring binnen de geldende keuringsfrequentie worden uitgevoerd (vanaf datum ingebruikname).
Per 20 december 2018 is de CO-meting verplicht voor nieuwe NSA's . Voor bestaande installaties geldt een overgangsregeling: voor installaties vanaf 5 MWth geldt de verplichting vanaf 2025, voor installaties van 1 tot 5 MWth vanaf 2029.

De keuringsfrequentie is afhankelijk van het nominaal thermisch ingangsvermogen en de verstookte brandstof. De keuringsfrequentie is opgenomen in de beslisboom, opgesteld door Kenniscentrum Infomil. De keuringsplicht geldt ook voor de brandstoftoevoerleiding!

Veelgestelde vragen:

Aanverwante diensten:

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...

BETROKKEN

“Betrokkenheid betekent voor mij een open houding. Ik hecht er aan om elkaar beter te leren kennen en een persoonlijke band op te bouwen. Een één-op-één relatie. Het betreft de basis voor langdurige relaties. Door elkaar beter te leren kennen, weten we ook wat we van elkaar kunnen verwachten en hoe we op een fijne manier kunnen samenwerken.” Paul van de Kerkhof – Werkvoorbereider

disclaimer privacy colofon sitemap cookies