SCIOS keuring motoren, WKK en NSA

U wilt weten of de verbrandingsmotoren, WKK of noodstroomaggregaten in uw organisatie voldoen aan de wettelijke milieu-eisen. Betrouwbare en veilig functionerende verbrandingsmotoren of NSA's spelen een essentiële rol in de veiligheid van medewerkers en de continuïteit van het bedrijfsproces.

Keuring gasmotoren en WKK volgens SCIOS Scope 4

We controleren onder meer de veilige werking van de procesbeveiligingen en beoordelen de omgeving op veiligheid, be- en ontluchting.

Keuring NSA 

De 500-uursregeling is met de vierde tranche wijzigingen van het Activiteitenbesluit, per 1 januari 2016, komen te vervallen. Daarmee geldt de keuringsplicht ook voor noodvoorzieningen, zoals opgenomen in  het Activiteitenbesluit, artikel 3.7.

Sinds 1 januari 2016 moeten nieuwe installaties binnen zes weken na ingebruikname worden gekeurd. Voor installaties die vóór deze datum in gebruik waren, geldt de termijn van zes weken niet. Voor deze installaties moet de eerste keuring binnen de geldende keuringsfrequentie worden uitgevoerd (vanaf datum ingebruikname).

Per 20 december 2018 is de CO-meting verplicht voor nieuwe NSA's. Voor bestaande installaties geldt een overgangsregeling: voor installaties vanaf 5 MWth geldt de verplichting vanaf 2025, voor installaties van 1 tot 5 MWth vanaf 2029.

De keuringsfrequentie is afhankelijk van het nominaal thermisch ingangsvermogen en de verstookte brandstof. De keuringsfrequentie is opgenomen in de beslisboom, opgesteld door Kenniscentrum Infomil. De keuringsplicht geldt ook voor de brandstoftoevoerleiding.

SCIOS keuring motoren, WKK en NSA
  • Goed opgeleide en ervaren stookinspecteurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Inspecteurs in heel Nederland
  • SCIOS gecertificeerd voor alle scopes
  • Heldere rapportages

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign