SCIOS keuring industriële installaties

U wilt inzicht in de veiligheid van uw industriële installatie. Dat is essentieel voor het milieu en uw bedrijfscontinuïteit. Dat kan met de keuring voor industriële installaties volgens SCIOS Scope 3, 5 en 5a. Na de inspectie ontvangt u een rapportage met alle gemeten waarden, inclusief een onafhankelijk advies over de veiligheid en het doelmatig energiegebruik. 

Keuring al vanaf 20 kW verplicht voor olie- en biomassa-installaties

De wettelijke verplichting van keuring geldt voor installaties met een vermogen van 100 kW of hoger voor gasgestookte installaties. Voor oliegestookte en biomassa-installaties (o.a. houtpelletkachels) ligt de grens bij 20 kW en hoger.  

Om te voldoen aan de Wet Milieubeheer doen wij de Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) bij inbedrijfstelling van de stookinstallatie en de Periodieke Inspectie (PI) gebaseerd op de wettelijke verplichting om de bestaande stookinstallatie te keuren. Wij hanteren eenduidige meetmethoden waardoor u bij de vervolgmetingen vergelijkingen kunt maken. Onze ervaring is dat onbetrouwbare stookinstallaties vaak gepaard gaan met hoge kosten en een kortere levensduur.

Inspectie brandstofleiding  en emissiemeting niet vergeten

Als de stookinstallatie gekeurd dient te worden, geldt dat ook voor de brandstoftoevoerleiding. Daarnaast dienen toestellen van meer dan 1000 kW een emissiemeting op NOx-uitstoot te ondergaan. Stookinstallaties tussen de 400 en 1000 kW hoeven pas aan de nieuwe eisen te voldoen na vervanging van de brander.

SCIOS keuring industriële installaties
  • Goed opgeleide en ervaren stookinspecteurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Inspecteurs in heel Nederland
  • SCIOS gecertificeerd voor alle scopes
  • Heldere rapportages

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign