SCIOS keuring industriële installaties

U wilt inzicht in de veiligheid van uw industriële installatie. Dat is essentieel voor het milieu en uw bedrijfscontinuïteit. Dat kan met de keuring voor industriële installaties volgens SCIOS Scope 3, 5 en 5a. Na de inspectie ontvangt u een rapportage met alle gemeten waarden, inclusief een onafhankelijk advies over veiligheid en doelmatig energiegebruik. 

Keuring al vanaf 20 kW verplicht voor olie- en biomassa-installaties

De wettelijke verplichting van keuring geldt voor installaties met een vermogen van 100 kW of hoger voor gasgestookte installaties. Voor oliegestookte en biomassa-installaties (o.a. houtpelletkachels) ligt de grens bij 20 kW en hoger. De overheid heeft hiervoor een beslisboom opgesteld. 
Om te voldoen aan de Wet Milieubeheer doen wij de Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) bij inbedrijfstelling van de stookinstallatie en de Periodieke Inspectie (PI) gebaseerd op de wettelijke verplichting om de bestaande stookinstallatie te keuren. Wij hanteren eenduidige meetmethoden waardoor u bij de vervolgmetingen vergelijkingen kunt maken. Onze ervaring is dat onbetrouwbare stookinstallaties vaak gepaard gaan met hoge kosten en een kortere levensduur.

Inspectie brandstofleiding  en emissiemeting niet vergeten

Als de stookinstallatie gekeurd dient te worden, geldt dat ook voor de brandstoftoevoerleiding. Daarnaast dienen toestellen van meer dan 1000 kW een emissiemeting op NOx-uitstoot te ondergaan. Stookinstallaties tussen de 400 en 1000 kW hoeven pas aan de nieuwe eisen te voldoen na vervanging van de brander.

Veelgestelde vragen:

Aanverwante diensten:

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...

BETROKKEN

“Betrokkenheid betekent voor mij een open houding. Ik hecht er aan om elkaar beter te leren kennen en een persoonlijke band op te bouwen. Een één-op-één relatie. Het betreft de basis voor langdurige relaties. Door elkaar beter te leren kennen, weten we ook wat we van elkaar kunnen verwachten en hoe we op een fijne manier kunnen samenwerken.” Paul van de Kerkhof – Werkvoorbereider

disclaimer privacy colofon sitemap cookies