SCIOS Scope 8 EBI opleverinspectie

Let op: Deze dienst is momenteel nog niet beschikbaar. Opleidings- en examenbureaus zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van het lesmateriaal en het examen. Zodra deze dienst beschikbaar is, kunt u een offerte bij ons opvragen. 

U wilt inzicht in de veiligheid van nieuwe of gewijzigde elektrotechnische installaties in uw gebouwen. U wilt hiervoor een inspectie volgens SCIOS Scope 8 EBI (Eerste Bijzondere Inspectie). Wij voeren Scope 8 EBI uit op nieuwe installaties voor ingebruikname. Dit betreft een grondige inspectie waarbij al het elektrisch materieel wordt gekeurd. Na inspectie ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage met, indien nodig, aanbevelingen voor verbetering van de installatie(s).

Tijdens een SCIOS Scope 8 EBI controleren wij of de kwaliteit van aanleg van de installatie(s) aan wet- en regelgeving, waaronder Woningwet, Arbowet, wet Milieubeheer en Warenwet alsook aan de instructies van de fabrikant voldoen. Hierbij toetsen wij de installatie(s) op de volgende normen en standaarden:

  • NEN 1010 Elektrische laagspanningsinstallaties;
  • NEN-EN-IEC 61439 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen;
  • NEN-EN-IEC 60204 Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines. 

Een SCIOS Scope 8 EBI wordt beschouwd als een nieuwe scope voor opleverinspectie. Deze Scope is niet beperkt tot NEN 1010 en kent in tegenstelling tot NEN 1010 een kwaliteitscontrole. Dit betekent dat alleen bevoegde inspecteurs van gecertificeerde bedrijven deze inspectie mogen uitvoeren. 

Reeds in gebruik zijnde installaties

Als u geen Scope 8 EBI inspectie heeft laten uitvoeren bij reeds in gebruik zijnde installaties, dat dient een Scope 8 PI te worden uitgevoerd, waarbij geen steekproeven zijn toegestaan. Als installatie-eigenaar bepaalt u of hiervan wordt afgeweken en steekproeven mogen worden toegepast. 

SCIOS-portaal

Na afronding van de inspectiewerkzaamheden wordt de inspectie met of zonder constateringen in het SCIOS-portaal geregistreerd of afgemeld. Bij constateringen heeft u, afhankelijk van de ernst van de constatering, tot een jaar de tijd om deze te herstellen. Na herstel kunt u of een herinspectie laten uitvoeren op locatie of bewijsmateriaal ter beoordeling aanleveren. Indien alle constateringen zijn weggenomen, dan wordt de bestaande afmelding met constateringen in het SCIOS-portaal gewijzigd in een afmelding zonder constateringen. 
 

  • Goed opgeleide en ervaren e-inspecteurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Inspecteurs in heel Nederland
  • SCIOS gecertificeerde scopes 8, 9, 10 en 12
  • Heldere rapportages
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign