SCIOS Scope 14 Energieprestatie

Vanaf 10 maart 2022 bent u als gebouweigenaar met een verwarmingsinstallatie vanaf een vermogen van 70 kW op systeemniveau verplicht een SCIOS Scope 14 te laten uitvoeren. Een SCIOS Scope 14 kan worden vergeleken met een EPBD III ruimtekoelsysteemkeuring, maar dan voor ruimteverwarmingssystemen. Deze keuring dient om de 4 jaar te worden uitgevoerd door een gecertificeerde SCIOS Scope 14 inspecteur.

Wat houdt een SCIOS Scope 14 inspectie in?

De SCIOS Scope 14 is een nieuwe scope voor verwarmingssystemen. Tot voor kort was er nog geen aparte keuring voor wat betreft de energieprestatie van verwarmingssystemen in gebouwen. Hierin komt met de SCIOS Scope 14 verandering. De SCIOS Scope 14 maakt deel uit van de EPBD III richtlijn en richt zich op ruimteverwarmingssytemen in tegenstelling tot de EPBD III ruimtekoeling die zich op de ruimtekoelsystemen richt. Bij beide inspecties wordt gekeken naar de energieprestatie van de installatie in het gebouw.

Voor wie is een SCIOS Scope 14 verplicht?

Een SCIOS Scope 14 is verplicht voor:

 • gasgestookte verwarmingssystemen tussen 70 en 100 kW op systeemniveau; 
 • gasgestookte verwarmingsinstallaties vanaf een vermogen van 100 kW op systeemniveau;
 • verwarmingssystemen met vaste of vloeibare brandstoffen vanaf 70 kW op systeemniveau;
 • verwarmingssystemen zonder brandstoffen (bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp) vanaf 70 kW op systeemniveau.

Voor de 100 kW toestellen die voor 10 maart 2022 zijn (goed)gekeurd met een SCIOS Scope 1 of 2 inspectie geldt een overgangsperiode. Deze toestellen hoeven pas vier jaar na een Scope 1 of 2 een Scope 14 inspectie te krijgen. De gasgestookte verwarmingssystemen van 70 kW tot 100 kW dienen voor 10 maart 2024 gekeurd te zijn. 

Waarom is een SCIOS Scope 14 noodzakelijk?

De Scope 14 is bedoeld om eigenaren en gebruikers bewust te maken van het energiegebruik van het gebouw en hun installatie en stimuleert hen om energiebesparende maatregelen te nemen. Hiermee dragen we bij aan de Europese klimaatdoelstellingen die zijn geformuleerd om emissies voor 2030 te reduceren. 

Wat kunt u verwachten van een SCIOS Scope 14 inspectie?

De SCIOS Scope 14 van verwarmingssystemen in gebouwen is een inspectiemethodiek waarbij een advies wordt gegeven voor een kostenefficiënte aanpassing van het bestaande verwarmingssysteem ter verbetering van de energieprestatie van het gebouw. Deze inspectie bestaat uit het opnemen van specificaties van de volgende deelsystemen:

 • de warmtebehoefte van het gebouw;
 • de warmte-opwekker(s);
 • het distributiesysteem;
 • de warmteafgiftesystemen;
 • de regelsystemen;
 • het ventilatiesysteem, indien gekoppeld aan het verwarmingssysteem. 

Onze inspecteur toetst de installaties tijdens de SCIOS Scope 14 inspectie conform de regulerende wetgeving en legt de bevindingen vast in een rapportage. 

Combinatie-inspecties mogelijk

Heeft u een ruimteverwarmingssysteem én een ruimtekoelsysteem? Dan is het mogelijk om deze twee afzonderlijke inspecties te combineren. De inspecteur die beide inspecties uitvoert, dient dan zowel bevoegd te zijn voor een EPBD III en voor een SCIOS Scope 14 keuring. 

In principe is het ook mogelijk om een SCIOS Scope 14 inspectie en een SCIOS Scope 1 of 2 inspectie te combineren. In tegenstelling tot Scope 14 zijn de SCIOS Scope 1 en 2 inspecties veiligheidsinspecties. De inspecteur die een dergelijke combi-inspectie uitvoert, dient bevoegd te zijn voor SCIOS Scope 14 alsook voor een SCIOS Scope 1 of 2 inspectie. 

Neem contact met ons op via 088 467 73 00 voor een aanbieding op maat of een prijsopgave. 

Voor meer informatie over SCIOS Scope 14, bekijk ons webinar terug of onze vlogs.

Aanverwante diensten:

 • Goed opgeleide en gecertificeerde adviseurs
 • Onafhankelijk en objectief advies
 • Landelijk dekkend
 • Heldere rapportages
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign