U bent hier: Home Privacy

Privacy

Parkstad Inspecties is een onafhankelijk adviesbureau voor veilige en duurzame technische installaties: van gebouwgebonden elektrische installaties tot industriële gas- en biomassa-installaties. Met zo’n 50 inspecteurs en adviseurs werken wij voor opdrachtgevers door heel Nederland. Onze opleidingstak leidt elektra-inspecteurs op en leert medewerkers van opdrachtgevers veilig werken met stookinstallaties en elektriciteit.

Voor de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt Parkstad Inspecties uw persoonsgegevens. Parkstad Inspecties vindt het belangrijk dat u gebruik kunt maken van onze dienstverlening en deel kunt nemen aan onze instructies, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over wat er met uw persoonsgegevens gebeurd. Parkstad Inspecties werkt daarom conform onderstaand beleid.

Hoe wij zorgen voor uw persoonsgegevens

Parkstad Inspecties behandelt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Parkstad Inspecties beperkt de toegang tot uw persoonsgegevens tot haar personeelsleden die dit voor hun functie nodig hebben en externe diensteverleners indien strikt noodzakelijk. Alle medewerkers van Parkstad Inspecties tekenen een geheimhoudingsverklaring. Voor het geval Parkstad Inspecties voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebruikt maakt van andere externe dienstverleners, sluit Parkstad Inspecties een verwerkersovereenkomst op grond waarvan contractueel aan Parkstad Inspecties is gegarandeerd dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig

Inspectie en Adviesdiensten

Voor onze inspectie- en adviesdiensten verwerken wij in principe alleen zakelijke contactgegevens. Ondanks dat zakelijke emailadressen, telefoonnummers en adresgegevens niet als persoonsgegevens worden beschouwd, worden deze wel als zodanig verwerkt.

Opleidingen

De volgende persoonsgegevens heeft Parkstad Inspecties minimaal nodig om u optimale dienstverlening en gebruikmaking van onze opleidingsfaciliteiten te bieden:

  • Voorletters en Achternaam;
  • Geboortedatum;
  • E-mailadres;

Parkstad Inspecties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van aanmeldingen voor het volgen van een opleiding en/of training;
  • Het aanmelden voor het doen van examen bij opleidingsinstanties;
  • Het vervaardigen van diploma’s en/of certificaten;
  • De afgifte en toezending van diploma’s en/of certificaten.

Zonder verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens is het voor Parkstad Inspecties niet mogelijk om haar dienstverlening op een goede wijze uit te voeren.

In het geval u voor het volgen van één of meer van onze opleidingen of trainingen bent aangemeld door uw werkgever, zorgt Parkstad Inspecties ervoor dat er met uw werkgever afspraken worden gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw werkgever is op grond daarvan gerechtigd om uw persoonsgegevens met Parkstad Inspecties te delen

Indien u zich rechtstreeks – zonder tussenkomst van uw werkgever – aanmeldt voor het volgen van een opleiding of training, zullen we u tijdens het aanmeldproces expliciet toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Bewaren van gegevens

Parkstad Inspecties bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen. Indien uw persoonsgegevens niet meer hoeven te worden bewaard op grond van een wettelijke verplichting of de uitvoering van de dienstverlening door Parkstad Inspecties, worden uw persoonsgegevens door Parkstad Inspecties verwijderd, vernietigd of anderszins onleesbaar gemaakt.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Indien u wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken, of in een voorkomend geval uw persoonsgegevens wilt aanpassen of wijzigen, kunt u contact opnemen via hrm@parkstad-inspecties.nl. U wordt dan zo spoedig mogelijk bericht over de hiervoor te volgen procedure.

Rechten op grond van de AVG

In het geval Parkstad Inspecties dient te worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u Parkstad Inspecties verzoeken om uw persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien,
te rectificeren, te wissen of een beroep op gegevensoverdraagbaarheid te doen. Tevens kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken of een verzoek indienen tot het beperken van de verwerking of het maken van bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Parkstad Inspecties.

Cookies

Parkstad Inspecties plaatst geen cookies op uw computer om uw internet gedrag te volgen.

Vragen

Heeft u vragen over dit privacystatement? Neem dan contact op via 088-4677300 of info@parkstad-inspecties.nl.

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
In heel Nederland

Onze inspecteurs en adviseurs wonen verspreid door het hele land en werken bij opdrachtgevers in heel Nederland. Ondersteuning krijgen ze vanuit het kantoor in Schinnen (L).

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign