EPBD III onderzoek

EPBD betekent Energy Performance of Building Directive geldt voor iedere klimaatinstallatie met een nominaal vermogen vanaf 70 kW(*). De keuring dient elke 5 jaar plaats te vinden volgens het Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) en de Regeling energieprestatie gebouwen (REG). Deze keuringen mogen alleen door een gecertificeerde EPBD-inspecteur worden uitgevoerd. 

Parkstad Inspecties kan alle installaties keuren volgens de EPBD III richtlijnen. We beoordelen het rendement van zowel verwarmings- als airconditioningssystemen. Als een van beide systemen is gekoppeld aan een ventilatiesysteem, moet dit ventilatiesysteem ook worden gekeurd. Eveneens kijken wij naar de verhoudingen tot het gebouw. Na de keuring ontvangt u van ons het verslag met aanbevelingen om kosten - en natuurlijk het milieu - te besparen. Voor de verwarmingsinstallaties wordt op dit moment hard gewerkt aan nieuwe kwaliteitsrichtlijnen: de SCIOS EPBD-keuring van verwarmingssystemen ofwel SCIOS Scope 14Parkstad Inspecties werkt altijd volgens de SCIOS kwaliteitsrichtlijnen.

EPBD-A en EPBD-B

Bij de EPBD-A inspectie beoordelen we de toestand van de appendages en de werking van de installatie. Daarnaast moeten de installaties op verschillende aspecten op locatie worden beoordeeld door een zogenaamde B-inspecteur. Parkstad Inspecties voert zowel het A-gedeelte als het B-gedeelte van de EPBD-keuring uit.

N.B.: De grenswaarden voor airconditioningssystemen waren tot 10 maart 2020 respectievelijk 12 kW en 45 kW. Deze zijn verhoogd naar een nominaal vermogen vanaf 70 kW op systeemniveau (opwekking, distributie en afgifte). Tot 10 maart 2022 geldt een overgangsregeling voor verwarmingssystemen; zie ook de informatie op de SCIOS-website voor de samenhang met de overige SCIOS-keuringen.

  • Goed opgeleide en gecertificeerde energieadviseurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Landelijk dekkend
  • Heldere rapportages
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign