EPBD III onderzoek

EPBD betekent Energy Performance of Building Directive en geldt voor iedere klimaatinstallatie met een nominaal vermogen vanaf 70 kW(*). De keuring dient elke 5 jaar plaats te vinden volgens het Besluit energieprestatie gebouwen (BEG) en de Regeling energieprestatie gebouwen (REG). Deze keuringen mogen alleen door een  gecertificeerde EPBD-inspecteur worden uitgevoerd. 

Parkstad Inspecties kan alle installaties keuren volgens de EPBD III richtlijnen. We beoordelen het rendement van zowel verwarmings- als airconditioningssystemen. Als één van beide systemen is gekoppeld aan een ventilatiesysteem, moet dit ventilatiesysteem ook worden gekeurd. Eveneens kijken wij naar de verhoudingen tot het gebouw. Na de keuring ontvangt u van ons het verslag met aanbevelingen om kosten - en natuurlijk het milieu - te besparen. Voor de verwarmingsinstallaties wordt op dit moment hard gewerkt aan nieuwe kwaliteitsrichtlijnen: de SCIOS EPBD-keuring van verwarmingssystemen ofwel SCIOS Scope 14. Parkstad Inspecties werkt altijd volgens de SCIOS kwaliteitsrichtlijnen.

EPBD-A en EPBD-B

Bij de EPBD-A inspectie beoordelen we de toestand van de appendages en de werking van de installatie. Daarnaast moeten de installaties op verschillende aspecten op locatie worden beoordeeld door een zogenaamde B-inspecteur. Parkstad Inspecties voert zowel het A gedeelte als het B gedeelte van de EPBD keuring uit.

N.B.: De grenswaarden voor airconditioningssystemen waren tot 10 maart 2020 respectievelijk 12 kW en 45 kW. Deze zijn verhoogd naar een nominaal vermogen vanaf 70 kW op systeemniveau (opwekking, distributie en afgifte). Tot 10 maart 2022 geldt een overgangsregeling voor verwarmingssystemen; zie ook de informatie op de SCIOS website voor de samenhang met de overige SCIOS keuringen.

Veelgestelde vragen:

Aanverwante diensten:

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...

DUURZAAMHEID

Als techneuten zijn wij erg nieuwsgierig naar nieuwe technische ontwikkelingen. Die krijgen direct onze aandacht. We zijn vooral pragmatisch. We zien dat duurzaamheid de afgelopen jaren meer prioriteit krijgt binnen organisaties; steeds duidelijker wordt dat duurzaamheid geld kan opleveren. Er is altijd laag hangend fruit. Vooral op lange termijn zien we dat investeringen in duurzaamheid lonen.

disclaimer privacy colofon sitemap cookies