SCIOS keuring stookinstallaties/CV-ketels

U wilt inzicht in de veilige werking en de uitstoot van een CV-toestel of andere stookinstallaties. De overheid heeft het verplichte toezicht geregeld via het Activiteitenbesluit. Daarnaast zijn goed werkende stookinstallaties essentieel voor het milieu en uw bedrijfscontinuïteit. Na de inspectie ontvangt u een rapportage met alle gemeten waarden, inclusief een onafhankelijk advies over veiligheid en doelmatig energiegebruik binnen uw organisatie.

Keuring verplicht voor gasinstallaties boven 100 kW nominaal thermisch ingangsvermogen

De gebruikte brandstof (gas of olie) en het nominaal vermogen bepalen of een inspectie wettelijk verplicht is. De overheid heeft hiervoor een beslisboom opgezet.
Om te voldoen aan de wettelijke verplichting verzorgen wij de Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) bij inbedrijfstelling van de stookinstallatie en de Periodieke Inspectie (PI) gebaseerd op de wettelijke verplichting om de bestaande stookinstallatie te keuren. Wij hanteren eenduidige meetmethoden waardoor u bij de vervolgmetingen vergelijkingen kunt maken. De keuring voor gas- of oliegestookte verwarmingsketels, luchtverhitters, stoomketels en heetwaterketels valt onder SCIOS Scope 1, 2 en 3. Wij zijn SCIOS-gecertificeerd om EBI- en PI-inspecties aan alle typen stookinstallaties en brandstofleidingen uit te voeren.

Brandstofleiding en emissiemeting niet vergeten!

Als een stookinstallatie keuringsplichtig is geldt dit ook de brandstoftoevoerleiding. Voor de grotere toestellen dient ook een emissiemeting te worden uitgevoerd.

Veelgestelde vragen:

Aanverwante diensten:

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...

BETROKKEN

“Betrokkenheid betekent voor mij een open houding. Ik hecht er aan om elkaar beter te leren kennen en een persoonlijke band op te bouwen. Een één-op-één relatie. Het betreft de basis voor langdurige relaties. Door elkaar beter te leren kennen, weten we ook wat we van elkaar kunnen verwachten en hoe we op een fijne manier kunnen samenwerken.” Paul van de Kerkhof – Werkvoorbereider

disclaimer privacy colofon sitemap cookies