NEN 3140 keuring elektrische installaties

U wilt inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installaties in uw gebouwen. Wij voeren NEN 3140 inspecties uit: een periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering bij laagspanning volgens de Nederlandse norm. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met, indien nodig, aanbevelingen voor verbetering van de installaties. 

U bent door de wetgeving (Arbowet) en/of verzekering verplicht uw elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren volgens de NEN 3140 en SCIOS Scope 8 PI of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar. De NEN 3140 keuring bestaat onder meer uit visuele inspecties, metingen en beproevingen. Met een risico-inventarisatie bepalen we meteen hoe vaak herinspectie nodig is. Doordat we zelf geen installatiewerkzaamheden doen, kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de vereiste inspecties. 

Thermografisch onderzoek

Zonder meerkosten doen we tijdens de inspectie een thermografisch onderzoek om brandgevaar in schakel- en verdeelinrichtingen op te sporen. 

NEN 3140 vraagt meer dan alleen inspectie

We stellen handboeken voor een veilige elektrische bedrijfsvoering samen en leiden uw medewerkers op in het veilig werken met elektrische installaties, zoals de NEN 3140 voorschrijft. Alle vragen over elektrische installaties kunt u bij ons stellen. 

  • Goed opgeleide en ervaren e-inspecteurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Inspecteurs in heel Nederland
  • SCIOS gecertificeerde scopes 8, 9, 10 en 12
  • Heldere rapportages

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign