Magazine Henk & Fred stelt 8 brutale vragen over inspectie PV-panelen

Geplaatst op 08-04-2020

Magazine Henk & Fred | april 2020. Rubriek:  8 brutale vragen.

Nieuwe inspectieregeling voor PV-panelen. “Ook verzekeraars gaan het verplicht stellen”


Dit voorjaar wordt er een nieuwe inspectieregeling voor zonnestroominstallaties ingevoerd: SCIOS Scope 12. Verzekeringsmaatschappijen gaan deze inspectieregeling ook in hun polissen opnemen. Gevolg: meer controle en minder ongelukken. Maar wat betekent dit voor de installateur? We vroegen het aan Ralph Aretz, hij is adviseur, inspecteur en examinator van de SCIOS Scope 12 bij Parkstad Inspecties en Parkstad Opleidingen.

1. Inspectie van PV-panelen. Nergens voor nodig toch?

“Integendeel. Bij de installatie van zonnestroominstallaties gaat er vaak veel mis. Naast de examinering van inspecteurs voer ik bij Parkstad Inspecties ook nog regelmatig zelf inspecties uit. Je wilt niet weten wat ik allemaal tegenkom. Bijvoorbeeld foutief gemonteerde panelen. Of dat de connectoren gewoon los op het dak liggen. Soms zelfs in het water. Maar ook dat voedingen verkeerd zijn aangesloten. Of een verkeerd gebruik van kabels, connectoren en omvormers.”

2. Oh… daar schrik ik van. Hoe komt dat?

“Enerzijds doordat de PV-markt natuurlijk nog een relatief nieuwe markt is. En ook nog een relatief nieuwe technologie. In plaats van één voeding, de netbeheerder, heb je bij zonne-energie met twee voedingen te maken. Daarnaast zijn het niet alleen de installateurs die in deze markt zijn gesprongen. Maar ook andere doelgroepen, zoals dakbedekkers. Zeker voor hen is dat elektra-deel vrij nieuw. Waardoor ze niet altijd exact weten waar ze mee bezig zijn. Daardoor gaat er in de praktijk een hoop mis.”

3. Met als gevolg dat er steeds meer branden ontstaan?

Dat risico zit er inderdaad in. In Nederland komen er immers elke dag nieuwe PV-installaties bij. Natuurlijk zijn er eisen en normen, vastgelegd in de NEN 1010 en de NEN-EN-IEC 62446. Maar installateurs kennen die eisen vaak onvoldoende. En ze worden er ook niet toe aangezet om ze na te leven, omdat opdrachtgevers dat vaak niet expliciet eisen. Met de nieuwe SCIOS Scope 12 komt daar verandering in, omdat verzekeraars de nieuwe inspectieregeling in hun polissen gaan opnemen.”

4. Uh... maar hoe ging dat dan hiervoor?

“Omdat het een vrij jonge markt is, was er op het gebied van zonnestroominstallaties nog relatief weinig geregeld. Er was dus nog geen inspectieregeling gekoppeld aan een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Er werden wel controles uitgevoerd, maar niet met een eigen standaard. Ook kon je met een cursus van één dag al inspecteur worden. Daar komt nu een aparte opleiding en certificering voor.”

5. Wanneer gaat de nieuwe inspectieregeling in?

“De nieuwe SCIOS Scope 12 wordt dit voorjaar ingevoerd. Het zal nog wel tot 1 januari duren voordat verzekeraars het ook echt in hun nieuwe polissen hebben opgenomen. Die tijd hebben we ook wel nodig. Eerst moeten die opleidingen worden gestart en de examens worden afgenomen. Daar komt nog bij dat er eigenlijk veel te weinig inspecteurs zijn om in de toekomst die inspecties uit te voeren. Ook daar moet de komende jaren nog een hele slag gemaakt worden. We zitten nog in de beginfase.”

6. Je werkt bij Parkstad Inspecties. Wat doen jullie?

“Wij zijn een inspectiebedrijf. En voeren dus zelf ook inspecties uit. Inspecteurs kunnen bij onze opleidingentak ook een opleiding SCIOS Scope 12 voor zonnestroominstallaties volgen, inclusief de examinering. Daarvoor hebben we op onze leslocatie in Den Bosch ook een speciaal practicum ingericht. Parkstad Inspecties is ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de SCIOS Scope 12. Samen met andere partijen, zoals Techniek Nederland, productdeskundigen, andere opleiders, het Verbond van Verzekeraars en stichting SCIOS zelf, de eigenaar en beheerder van het kwaliteitssysteem voor onderhoud en inspectie van technische installaties.”

7. Meer inspectie. Moet ik als installateur bang worden?

“Nee, juist niet. Als een installatie in eerste instantie wordt afgekeurd, dan krijg jij daar als installateur ook een rapport van en kun je daar je leermomenten uit trekken. Het gaat erom dat we elkaar scherp houden. Het is onze gezamenlijke taak dat PV-panelen in Nederland veiliger worden aangelegd.”

8. Met de eindgebruiker als winnaar…

“Precies. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om: dat die eindklant een goede installatie krijgt die veilig geïnstalleerd is!”

Henk & Fred magazine | april 2020

 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign