SCIOS Scope 8 PI keuring elektrische installaties

U wilt inzicht in de veiligheid van bestaande elektrotechnische installaties in uw gebouwen. U wilt hiervoor een inspectie volgens SCIOS Scope 8 PI (Periodieke Inspectie). Wij voeren Scope 8 PI uit op reeds bestaande installaties. Dit betreft een inspectie op basis van steekproeven. Na inspectie ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage met, indien nodig, aanbevelingen voor verbetering van de installatie(s).

U bent door de wetgeving (Arbowet) en/of verzekering verplicht uw elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren volgens de NEN 3140 of SCIOS Scope 8 PI of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar. De SCIOS Scope 8 PI heeft NEN 3140 als uitgangspunt en bestaat onder meer uit visuele inspecties, metingen en beproevingen. Met een risico-inventarisatie bepalen we hoe vaak herinspectie nodig is. Doordat we zelf geen installatiewerkzaamheden doen, kunt u rekenen op een onafhankelijke uitvoering van de vereiste inspecties. 

In tegenstelling tot een NEN 3140 inspectie kent een Scope 8 PI een kwaliteitscontrole. Dit betekent dat alleen bevoegde inspecteurs van gecertificeerde bedrijven deze inspectie mogen uitvoeren. 

Thermografisch onderzoek

Zonder meerkosten doen we tijdens de inspectie een thermografisch onderzoek om brandgevaar in schakel- en verdeelinrichtingen op te sporen. 

Meer dan alleen inspectie

We stellen handboeken voor een veilige elektrische bedrijfsvoering samen en leiden uw medewerkers op in het veilig werken met elektrische installaties, zoals de NEN 3140 voorschrijft. Alle vragen over elektrische installaties kunt u bij ons stellen. 

SCIOS-portaal

Na afronding van de inspectiewerkzaamheden wordt de inspectie met of zonder constateringen in het SCIOS-portaal geregistreerd of afgemeld. Bij constateringen heeft u, afhankelijk van de ernst van de constatering, tot een jaar de tijd om deze te herstellen. Na herstel kunt u of een herinspectie laten uitvoeren op locatie of bewijsmateriaal ter beoordeling aanleveren. Indien alle constateringen zijn weggenomen, dan wordt de bestaande afmelding met constateringen in het SCIOS-portaal gewijzigd in een afmelding zonder constateringen. Dit kan na een herinspectie op locatie of na het aanleveren van bewijsmateriaal ter beoordeling. 
Bij een NEN 3140 inspectie worden de inspectiewerkzaamheden niet geregistreerd of afgemeld. Het is echter wel mogelijk om na herstel een herinspectie aan te vragen. 
 

SCIOS Scope 8 PI keuring elektrische installaties
  • Goed opgeleide en ervaren e-inspecteurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Inspecteurs in heel Nederland
  • SCIOS gecertificeerde scopes 8, 9, 10 en 12
  • Heldere rapportages

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign