nox-meting

U wilt weten of de verbrandingsgassen - waaronder stikstofoxiden (NOx) - bij verschillende belastingen van uw stookinstallatie onder de wettelijk toegelaten hoeveelheden blijven. Wij voeren emissiemetingen uit. Na de meting ontvangt u van ons een uitgebreid en duidelijk rapport met alle gemeten waarden.

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties (1 tot 50 MW) voldoen aan de emissie-eisen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Zo mag bijvoorbeeld de NOx-emissie voor gasgestookte cv-installaties niet meer dan 70 mg/m3 bedragen. Nieuwe grenzen voor emissies gelden niet alleen voor nieuwe cv-installaties, ook voor alle ketels, motoren en gasturbines. Er zijn slechts enkele uitzonderingen (denk aan procesfornuizen, ovens en drogers). Stookinstallaties die na 1 januari 2013 in bedrijf zijn genomen, moeten direct aan de NOx-eisen voldoen. De emissie-eisen voor installaties die vóór 1 januari in bedrijf zijn genomen, gelden pas na brandervervanging. 

Bijna elke kleine en middelgrote stookinstallatie heeft een meetverplichting. De meetfrequentie hangt af van het type stookinstallatie en de leeftijd. De eerste meting vindt plaats binnen vier weken na het van kracht worden van de emissiegrenswaarde, of na ingebruikname van de stookinstallatie.

Voor kleine stookinstallaties geldt de volgende meetverplichting wanneer er een emissie-eis is gesteld:

 • Een keer per 4 jaar voor motoren en gasturbines
 • Eenmalig voor ketels

Deze meetverplichting geldt ook voor bestaande middelgrote stookinstallaties (van vóór 20-12-2018) tot:

 • 1-1-2025 voor stookinstallaties vanaf 5 MWth
 • 1-1-2030 voor stookinstallaties van 1 tot 5 MWth. Daarna geldt dezelfde meetverplichting als bij nieuwe stookinstallaties.

Voor nieuwe en bestaande middelgrote stookinstallaties geldt vanaf de hierboven genoemde data een meetverplichting van:

 • 1 keer per jaar voor stookinstallaties vanaf 20 MWth
 • 1 keer per 3 jaar voor stookinstallaties van 1 tot 20 MWth
 • Goed opgeleide en ervaren stookinspecteurs
 • Onafhankelijk en objectief advies
 • Inspecteurs in heel Nederland
 • SCIOS gecertificeerd voor alle scopes
 • Heldere rapportages

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign