NEN 2484 keuring klimmaterieel

U wilt dat er binnen uw organisatie wordt gewerkt met veilig klimmateriaal. Door regelmatig een NEN 2484 inspectie te laten uitvoeren, bent u verzekerd van veilige ladders en steigers. Na de keuring volgens de NEN 2484 ontvangt u een overzicht met opmerkingen, eventuele mankementen of afwijkende meetwaarden.

Tijdens de keuring let de inspecteur onder meer op eventuele vervormingen aan het materiaal, slijtage en de conditie van de sporen, de borging en de ladderschoenen. Versleten of onherstelbaar beschadigd draagbaar klimmaterieel wordt voorzien van een afkeursticker en moet worden vernietigd.

Wettelijk kader

De Arbowet verplicht u niet tot keuring van uw klimmateriaal, maar u bent wel verplicht te zorgen voor veilig gereedschap. Een periodieke keuring volgens de NEN 2484 / Besluit Draagbaar Klimmaterieel geeft u inzicht hierin. In deze norm is vastgelegd aan welke minimale eisen ladders en trappen voor professioneel gebruik moeten voldoen. Normaliter is een jaarlijkse keuring vereist.

  • Goed opgeleide en ervaren e-inspecteurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Inspecteurs in heel Nederland
  • SCIOS gecertificeerde scopes 8, 9, 10 en 12
  • Heldere rapportages

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign