Gedelegeerd Installatieverantwoordelijke

U wilt de verantwoordelijkheid voor de elektrische installaties binnen uw bedrijf goed regelen. Dat kan: door de norm NEN 3140 te volgen. Hierin staan de eisen vermeld voor de opleiding en de ervaring van de installatieverantwoordelijke. De technische installatieverantwoordelijkheid kunt u aan ons delegeren; volgens de norm mag de installatieverantwoordelijke namelijk tot het personeel van de eigen organisatie of van een andere organisatie behoren. Parkstad Inspecties is gespecialiseerd in het verlenen van adviezen en ondersteuning bij het vastleggen en implementeren van de eisen van zowel NEN 3140+A3:2019 als de Arbowet.

Wij starten met een grondig onderzoek naar hoe de zaken rondom de elektrische installaties zijn geregeld. Met periodieke bezoeken en waar nodig tussentijds contact adviseren wij u over een veilig beheer en het in stand houden van de gewenste kwaliteit.

Implementatie veilige elektrische bedrijfsvoering

De toewijzing van de installatieverantwoordelijke en andere rollen uit de NEN 3140 is een stap in het implementeren van een veilige elektrische bedrijfsvoering. Andere belangrijke stappen zijn: goede instructies voor uw medewerkers in het veilig werken met elektrische installaties en de periodieke inspectie van die installaties en het elektrisch gereedschap. 

  • Goed opgeleide en ervaren inspecteurs
  • Heldere rapportages
  • Onafhankelijk, want wij herstellen niet
  • Inspecteurs in heel Nederland
  • Al twintig jaar koploper in inspecties

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign