Implementatie elektrische veiligheid

U wilt medewerkers een veilige werkomgeving bieden. En u wilt voldoen aan de wettelijk vereisten voor de technische en brandveiligheid van uw elektrotechnische installaties. U zoekt hiervoor een onafhankelijke kennispartner. Wij geven advies en ondersteuning bij het vastleggen en implementeren (middels een handboek, waarmee u een uitstekend beleidsstuk in handen heeft) van onder andere risico’s, werkwijzen, procedures en processen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering volgens NEN 3140+A3:2019.

Wij zorgen eveneens voor een goede inbedding in de organisatie zodat een beter veiligheidsbewustzijn ontstaat bij uw personeel. Dat is in ieders belang. Mocht zich onverhoopt toch een elektrisch ongeval voordoen, dan kunt u de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om dit te voorkomen.

Arbowet en NEN 3140 implementatie

De Arbowet verplicht u als werkgever om de veiligheid van uw werknemers te waarborgen en verwijst hiervoor naar de norm NEN 3140 voor elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Om daaraan te voldoen, moet u zorgen voor veilige omstandigheden, goed geïnstrueerde medewerkers, geïnspecteerd materieel en de juiste bedrijfsvoering. 

  • Goed opgeleide en ervaren inspecteurs
  • Heldere rapportages
  • Onafhankelijk, want wij herstellen niet
  • Inspecteurs in heel Nederland
  • Al twintig jaar koploper in inspecties

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign