Implementatie elektrische veiligheid

U wilt medewerkers een veilige werkomgeving bieden. En u wilt voldoen aan de wettelijk vereisten voor de technische en brandveiligheid van uw elektrotechnische installaties. U zoekt hiervoor een onafhankelijke kennispartner. Wij geven advies en ondersteuning bij het vastleggen en implementeren (middels een handboek, waarmee u een uitstekend beleidsstuk in handen heeft) van onder andere risico’s, werkwijzen, procedures en processen voor een veilige elektrische bedrijfsvoering volgens NEN 3140+A3:2019.

Wij zorgen eveneens voor een goede inbedding in de organisatie zodat een beter veiligheidsbewustzijn ontstaat bij uw personeel. Dat is in ieders belang. Mocht zich onverhoopt toch een elektrisch ongeval voordoen, dan kunt u de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om dit te voorkomen.

Arbowet en NEN 3140 implementatie

De Arbowet verplicht u als werkgever om de veiligheid van uw werknemers te waarborgen en verwijst hiervoor naar de norm NEN 3140 voor elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Om daaraan te voldoen, moet u zorgen voor veilige omstandigheden, goed geïnstrueerde medewerkers, geïnspecteerd materieel en de juiste bedrijfsvoering. 

Veelgestelde vragen: 

Aanverwante diensten:

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...

INNOVATIEF

“De beleving van veiligheid is continu in ontwikkeling. Soms valt het een jaar mee, regelmatig zijn er echter grote veranderingen. Wij willen meer dan met de tijd mee gaan. We lopen voorop doordat we de ontwikkelingen op de voet volgen en steeds zoeken naar waardevolle veiligheidsoplossingen. Alleen zo verdienen we het vertrouwen van onze klanten.” Ralph Aretz - Adviseur

 

disclaimer privacy sitemap cookies