keuring medische ruimten (v/h NEN 3134)

U wilt inzicht in de veiligheid van de elektrische installaties in de medisch gebruikte ruimten binnen uw gebouw. Dat kan met een periodieke inspectie van de elektrische installaties volgens de NEN 1010 rubriek 710, bepaling 62, of met de aparte norm voor medische ruimten, de NEN 3134. Welke norm van toepassing is, wordt bepaald door het jaar van aanleg. Na de keuring ontvangt u een uitgebreide rapportage. Zonder meerkosten doen we een thermografisch onderzoek om brandgevaar in schakel- en verdeelinrichtingen op te sporen.

Classificatie medische ruimten

Medische ruimten zijn ingedeeld in de groepen 0 t/m 2 of de classificaties K1 t/m K3 of S1 t/m S3. De indeling is afhankelijk van het gebruik van de ruimte en het mogelijke galvanische contact (de kans en het soort contact van de patiënt met elektrische apparatuur). Daarnaast bepaalt het jaar van aanleg of het om groepen, K-ruimten of om S-ruimten gaat en welke inspectienorm geldt: NEN 3134 of NEN 1010 rubriek 710, bepaling 62.

Aanverwante diensten:

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...

Deskundigheid

“Alle vragen over elektrische installaties en stookinstallaties moeten klanten bij ons kunnen stellen. En dat niet alleen. Ik vind dat we onze klanten ook moeten voorbereiden op ontwikkelingen die gaande zijn, normen die gaan veranderen en nieuwe wetgeving. Wij zijn hiervan op de hoogte door onder meer zitting te nemen in diverse normcommissies.” Sjoerd van Montfort - Projectleider

disclaimer privacy colofon sitemap cookies