keuring medische ruimten (v/h NEN 3134)

U wilt inzicht in de veiligheid van de elektrische installaties in de medisch gebruikte ruimten binnen uw gebouw. Dat kan met een periodieke inspectie van de elektrische installaties volgens de NEN 1010 rubriek 710, bepaling 62 of met de aparte norm voor medische ruimten, de NEN 3134. Welke norm van toepassing is, wordt bepaald door het jaar van aanleg. Na de keuring ontvangt u een uitgebreide rapportage. Zonder meerkosten doen we een thermografisch onderzoek om brandgevaar in schakel- en verdeelinrichtingen op te sporen.

Classificatie medische ruimten

Medische ruimten zijn ingedeeld in de groepen 0 t/m 2 of de classificaties K1 t/m K3 of S1 t/m S3. De indeling is afhankelijk van het gebruik van de ruimte en het mogelijke galvanische contact (de kans en het soort contact van de patiënt met elektrische apparatuur). Daarnaast bepaalt het jaar van aanleg of het om groepen, K-ruimten of om S-ruimten gaat en welke inspectienorm geldt: NEN 3134 of NEN 1010 rubriek 710, bepaling 62.

  • Goed opgeleide en ervaren e-inspecteurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Inspecteurs in heel Nederland
  • SCIOS gecertificeerde scopes 8, 9, 10 en 12
  • Heldere rapportages

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign