Waarom SCIOS Scope 14

Geplaatst op 19-04-2022

Afgelopen maand is de SCIOS Scope 14 van verwarmingssystemen in gebouwen in werking getreden. Deze scope heeft als doel u als eigenaar of gebruiker bewust te maken van het energiegebruik van het gebouw en de installatie en dient als stimulans om energiebesparende maatregelen te nemen.

De SCIOS Scope 14 maakt deel uit van de Europese EPBD III richtlijn welke op 10 maart 2020 in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. Deze richtlijn staat voor Energy Performance of Building Directive. In deze richtlijn zijn maatregelen opgenomen ter verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen. De EPBD III inspectie voor ruimtekoelsystemen is ook hierin opgenomen. De SCIOS Scope 14 kan met deze EPBD-keuring worden vergeleken; in tegenstelling tot de EPBD III die zich op ruimtekoelsystemen richt, richt de Scope 14 zich op ruimteverwarmingssystemen. Bij beide inspecties wordt naar de energieprestatie van de installatie in het gebouw gekeken. 

Klimaatdoelstellingen

Met de SCIOS Scope 14 wil de overheid bedrijven en instellingen bewust maken van het energiegebruik van hun gebouw en de daarmee samenhangende installaties. Daarbij wil de overheid hen stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Door dergelijke maatregelen te nemen, dragen we bij aan de Europese klimaatdoelstellingen die zijn geformuleerd om emissies voor 2030 te reduceren.

Wat u kunt verwachten van een SCIOS Scope 14 inspectie

Een SCIOS Scope 14 inspectie wordt uitgevoerd bij verwarmingssystemen vanaf een nominaal systeemvermogen van meer dan 70 kW op systeemniveau (opwekker, distributie en afgifte) in een gebouw, met uitzondering van een gasgestookt verwarmingssysteem van 70 tot 100 kW. Deze is pas vanaf 10 maart 2024 verplicht. 

Een SCIOS Scope 14 inspectie mag alleen worden uitgevoerd door een SCIOS Scope 14 gecertificeerd inspectiebedrijf en bevoegd verklaarde inspecteur. Slechts een gecertificeerd inspectiebedrijf kan de volledig uitgevoerde inspectie in het SCIOS-portaal afmelden. 

Tijdens deze inspectie worden de volgende deelsystemen beoordeeld conform de regulerende wetgeving:

  • de warmtebehoefte van het gebouw;
  • de warmte-opwekker(s);
  • het distributiesysteem;
  • de warmteafgiftesystemen;
  • de regelsystemen;
  • het ventilatiesysteem, indien gekoppeld aan het verwarmingssysteem. 

Na de inspectie worden de bevindingen in een rapportage vastgelegd. U ontvangt een advies over mogelijke kostenefficiënte aanpassingen van het bestaande verwarmingssysteem waarmee u de energieprestatie van uw gebouw kunt verbeteren en daarmee energie en kosten kunt besparen.   

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het aanvragen van een SCIOS Scope 14 inspectie kijk op onze pagina over SCIOS Scope 14
 
Bent u geïnteresseerd in een opleiding voor SCIOS Scope 14 kijk dan op de pagina van ons zusterbedrijf Parkstad Opleidingen
 

 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign