NIEUW! Opleiding inspecties SCIOS Scope 14

SCIOS Scope 14

Inspectie SCIOS Scope 14
> 18 januari 2022 *
Vol
> 11 februari 2022 *
> 08 maart 2022 *

Kosten per persoon: € 1.350,-
excl. btw en SCIOS-examen (€ 225,-), incl. lunch en lesmateriaal
Locatie: Den Bosch

Lees hier over onze coronamaatregelen.

* Disclaimer: de lesstof en het examen voor SCIOS Scope 14 zijn gebaseerd op de beschikbare gegevens van SCIOS. Indien SCIOS de eisen voor examinering aanpast, behouden wij ons het recht voor om wijzigingen hierin aan te brengen. 

De opleiding staat - onder voorbehoud van voldoende deelnemers - gepland op:

 Lesdag 1 
 Theorie
 Lesdag 2
 Theorie
 Lesdag 3
 Theorie
 SCIOS examen
 Theorie
 18 januari 2022  25 januari 2022  1 februari 2022  7 februari 2022
 11 februari 2022  18 februari 2022  25 februari 2022  8 maart 2022
 8 maart 2022  15 maart 2022  25 maart 2022  5 april 2022

NB Het theorie-examen kan worden afgelegd op de hier voorgestelde datum of op een van de examendata met open inschrijving. Bekijk hier het overzicht.

SCIOS Scope 14 heeft betrekking op de inspectie van verwarmingssystemen in gebouwen met als doel om de energie-efficiëntie van het gebouw te verbeteren. Deze inspectie valt onder de "SCIOS-certificatieregeling – deelregeling stookinstallaties" en is wettelijk verplicht gesteld in het Bouwbesluit. In het technisch document TD19 zijn de technische eisen opgenomen voor de inspectie van verwarmingssystemen. Uitsluitend gecertificeerde inspectiebedrijven mogen een SCIOS Scope 14 uitvoeren. Deze bedrijfscertificering vereist onder meer dat inspecteurs het SCIOS-examen Scope 14 succesvol afleggen. Het SCIOS Scope 14 examen toetst namelijk of inspecteurs voldoen aan de kennis en bekwaamheidseisen die horen bij TD19.

Meer informatie over certificatie-eisen vindt u in de SCIOS-brochures over de certificatieregeling en deelregelingen.

Voor wie
Voor deze opleiding beschikt u over een technische achtergrond en heeft u ervaring in het werkveld. Omdat het werkgebied van SCIOS Scope 14 een grote verscheidenheid aan installaties en regelingen omvat, is het tevens belangrijk dat u beschikt over een brede kennis van gebouwgebonden installaties en regelsystemen.

Inhoud
Deze opleiding biedt inzicht in:

  • relevante normen en voorschriften
  • verwarmingssystemen in het algemeen
  • veiligheid
  • de inspectie
  • meetinstrumenten
  • de rapportage

Duur en lestijden
De opleiding bestaat uit 6 dagdelen (van elk 3 uur), ofwel 3 lesdagen. Daarnaast bent u zo’n 10 uur kwijt aan zelfstudie ter voorbereiding op het theorie-examen. 

Lestijden: van 09.00 tot 16.00 uur (graag 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn)
Locatie: Den Bosch.

SCIOS-examen 
De opleiding kan worden afgesloten met een SCIOS Scope 14 examen. Het examen bestaat enkel uit een theoretische toets die digitaal wordt afgenomen en 120 minuten duurt. Kiest u niet voor een examen, dan ontvangt u een Bewijs van Deelname.

Het SCIOS-examen wordt afgenomen door een SCIOS aangewezen examenbureau. Parkstad Opleidingen is examenbureau voor de SCIOS Scopes 1 t/m 10, 12 en 14. De hier genoemde examenkosten en -data gelden voor Parkstad Opleidingen. 

Bekijk ons examenreglement en onze leverings- en annuleringsvoorwaarden.

disclaimer privacy sitemap cookies