overzicht referenties parkstad inspecties
 • Alles
 • Elektrische installaties
 • Energie
 • Opleidingen
 • Stookinstallaties
 • Conditiemeting
 • Advies
 • Alles
 • Installatiebedrijven
 • Industrie
 • Verzekering verplicht
 • Onderwijs / Zorg
 • Retail
 • Overheid en semi-overheid

Referentie Waterschap Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa’s in Veendam zorgt voor schoon en voldoende water in kanaal, meer of sloot. Voor sterke dijken die bescherming bieden tegen overstromingen en waterwegen die goed bevaarbaar zijn. Ze houden daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie. Zodat iedereen in hun werkgebied prettig en veilig kan wonen, werken en recreëren. 

NEN 3140 en EBI voor Waterschap Hunze en Aa’s

Voor Waterschap Hunze en Aa’s verzorgen we de inspecties volgens NEN 3140 van de vele gemalen, 13 zuiveringsinstallaties, kantoren en andere objecten. Dit doen we sinds 1998 (aanvankelijk als Essent Local Energy Solutions). Het gaat hierbij om honderden inspecties. Een thermografisch onderzoek maakt vast onderdeel uit van onze inspectiewerkzaamheden. Daarnaast is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) volgens SCIOS uitgevoerd aan diverse WKK’s en gasleidingen. Regelmatig geeft de inspecteur persoonlijk een toelichting op de rapportages, dat wordt door de opdrachtgever erg op prijs gesteld.

Goede communicatie

Het waterschap werkt met peilbeheerders, die elk het waterpeil in een regio beheren. Voordat onze inspecteur start met de keuring van gemalen, neemt hij contact op met de peilbeheerder; hij overlegt met hem wanneer hij met de werkzaamheden in zijn gebied start en welke volgorde hij hanteert. Inmiddels kennen onze inspecteurs goed de medewerkers en de installaties. Dat maakt het plannen van de werkzaamheden en het rekening houden met het werkproces een stuk gemakkelijker.

Kleine en grote gemalen

Gedurende de inspectieperiode checkt de peilbeheerder aan het eind van elke werkdag alle gemalen op storingen, zodat onze inspecteur of een monteur van het waterschap eventueel direct kan ingrijpen. De kleinere gemalen zijn onbemand, waardoor het wel eens voor kan komen dat eventuele storingen niet direct worden opgemerkt. Bij de grotere gemalen gebeurt de inspectie in overleg met de beheerder, ditzelfde geldt voor het schakelen.

 


 

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign