Parkstad Inspecties is het eerste SCIOS Scope 14 gecertificeerde inspectiebedrijf van Nederland

Geplaatst op 02-03-2022

Parkstad Inspecties is na een succesvolle externe audit door Kiwa gecertificeerd voor SCIOS Scope 14, en is hiermee het eerste inspectiebedrijf van Nederland dat SCIOS Scope 14 inspecties mag uitvoeren.

De nieuwe SCIOS Scope 14 is het gevolg van de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III), waarin systeemeisen voor de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen worden voorgeschreven. Deze richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving in de vorm van het Bouwbesluit. De SCIOS Scope 14 richt zich op ruimteverwarmingssystemen vanaf 70 kW en heeft als doel gebouweigenaren bewust te maken van het energieverbruik van hun gebouw en de installatie en stimuleert hen om energiebesparende maatregelen te nemen. Hiermee wordt bijgedragen aan de Europese klimaatdoelstellingen die zijn geformuleerd om emissies voor 2030 te reduceren.

Geslaagde audit

Parkstad Inspecties heeft de audit succesvol doorstaan. Rutger de Lange, lead auditor, bij Kiwa was zeer te spreken over de rapportage: “Een mooi uitgebreid rapport uitgevoerd door vakkundige inspecteurs”. Zowel het managementsysteem alsook de inspecteurs voldoen aan de gestelde eisen.

Kiwa is een onafhankelijke certificerende instelling die door middel van bedrijfsaudits bedrijven toetst of deze aan de gestelde certificatie-eisen, waaronder wet- en regelgeving, voldoen. Indien het bedrijf voldoet aan de criteria volgt een bedrijfscertificaat. Met dit internationaal erkend bewijs levert Parkstad Inspecties de klant een bewijs van kwaliteit van de organisatie. 
Etiënne Hochs, algemeen directeur bij Parkstad Inspecties: “We zijn zeer blij met deze nieuwe certificering. Het is een grote meerwaarde om door een onafhankelijke derde getoetst te worden. Dit bevestigt dat wij onze zaken op orde hebben, aan alle wet- en regelgeving voldoen en garant staan voor de hoogwaardige kwaliteit die we leveren.” 

De SCIOS Scope 14 certificering sluit daarnaast goed aan bij de andere SCIOS-certificeringen waarover Parkstad Inspecties beschikt, namelijk de SCIOS Scopes 1 t/m 7 voor de inspectie van stooktoestellen en brandstoftoevoerleidingen en de SCIOS Scopes 8, 9, 10 en 12 voor de inspectie van het elektrisch materieel. Daarnaast is Parkstad Inspecties al bevoegd voor het uitvoeren van de EPBD III inspecties aan ruimtekoelsystemen. Door deze combinatie kunnen wij inspecties aan verwarming en koeling in gebouwen gelijktijdig uitvoeren.

Meer informatie over de SCIOS Scope 14 inspectie vindt u op de betreffende webpagina. Wie zelf deze inspecties volgens de SCIOS-standaard wil uitvoeren, kan hiertoe een opleiding volgen bij Parkstad Opleidingen.

Op de foto van links naar rechts Hans Boijmanns (energieadviseur Parkstad Inspecties/docent Parkstad Opleidingen), Tim Derks (projectleider energiediensten Parkstad Inspecties), Rutger de Lange (lead auditor Kiwa), Marco Schellekens (gasinspecteur Parkstad Inspecties) en Patrick Bogman (energieadviseur Parkstad Inspecties)

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign