De rol van het inspectiebedrijf; wie onderneemt actie bij fouten in de installatie?

Geplaatst op 04-10-2018

Voor de aanleg van elektrische installaties gelden in Nederland voorschriften. Vaak wordt een inspectiebedrijf ingeschakeld om te controleren of een installatie voldoet aan die voorschriften. Als bij de controle blijkt dat de installatie acuut brand of aanraakgevaar kan veroorzaken, zal de inspecteur dit meteen melden bij zijn opdrachtgever en de contactpersoon ter plaatse. Die kunnen dan direct maatregelen nemen en bijvoorbeeld de installatie uitschakelen. Over alle andere gebreken krijgt de opdrachtgever een rapport. Uit berichten in de media blijkt dat de rol en de bevoegdheden van een inspectiebedrijf niet altijd duidelijk zijn.

Wie controleert of een installatie aan de wettelijke eisen voldoet?

Hoe een elektrische installatie moet worden aangelegd, ligt vast in een norm: NEN 1010. Deze norm wordt ook genoemd in het Bouwbesluit, het boekwerk met alle wettelijke regels voor bouwwerken in Nederland. Degene die de installatie aanlegt, moet zelf controleren of de installatie aan de wettelijke regels voldoet. Hij is dus product-aansprakelijk. Vooral bij grotere gebouwen met complexe installaties eist de opdrachtgever vaak dat een onafhankelijke partij die aanvullende controle doet. In dat geval wordt een inspectiebedrijf ingeschakeld. Etienne Hochs, algemeen directeur van Parkstad Inspecties: “Het ligt voor de hand om die inspectie niet te laten uitvoeren door degene die de installatie heeft aangelegd. Toch mag dit van de wet.”

Hoe moet worden omgegaan met fouten in de installatie?

Bij een inspectie komen vaak wel fouten aan het licht. Dat kan van alles zijn: leidingen die niet deugdelijk bevestigd zijn, leidingen zijn te dun, het ontbreken van groepenverklaring, het plaatsen van de verkeerde aardlekschakelaars, enzovoorts. Als de installateur ter plaatse is, kan hij sommige fouten al meteen herstellen. De inspecteur legt alle fouten vast in een rapport voor de opdrachtgever, zodat die er mee aan de slag kan. Etienne Hochs: “Onze taak is de opdrachtgever te wijzen op fouten in de installatie. Fouten die acuut brand- of aanrakingsgevaarlijk zijn melden we meteen bij de opdrachtgever. Deze kan de installatie dan direct uitschakelen en de fouten laten herstellen.”

Hoe zit het met installaties die in gebruik zijn?

In werkomgevingen en openbare ruimten geldt de Arbowet en die eist dat de omgeving veilig is en blijft. Dat betekent dat ook elektrische installaties die in gebruik zijn goed onderhouden en gecontroleerd moeten worden. De norm NEN 3140 beschrijft hoe je voor die veilige installaties kunt zorgen.

Daarnaast eisen verzekeraars dat verzekerden maatregelen nemen om brand te voorkomen. In de polisvoorwaarden wordt daarom vrijwel altijd ook regelmatige controle van de elektrische installaties gevraagd, meestal de brandrisico-inspectie volgens SCIOS Scope 10.

 

 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign