Update opleiding EBI SCIOS Scope 8

Geplaatst op 03-08-2023

Na de wijzingen van Technisch Document 12 (TD12) in oktober 2022 zijn opleidings- en examenbureaus aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de nieuwe opleiding EBI SCIOS Scope 8. Middels dit bericht geven we graag een update over deze opleiding.

Wat wijzigt er?

Het Technisch Document 12 is uitgebreid met EBI SCIOS Scope 8 (Eerste Bijzondere Inspectie). Deze Scope wordt conform NEN 1010, NEN-EN-IEC 61439 en NEN-EN-IEC 60204 uitgevoerd. De bestaande SCIOS Scope 8 wordt vervolgens PI SCIOS Scope 8 (Periodieke Inspectie). Deze laatste scope wijzigt inhoudelijk niet. Voor EBI SCIOS Scope 8 komt een nieuwe opleiding en een nieuw examen. 

Wat is het verschil tussen EBI en PI SCIOS Scope 8?

De EBI SCIOS Scope 8 is een Eerste Bijzondere Inspectie van nieuwe en al in gebruik zijnde elektrische installaties om te verifiëren of deze voldoen aan wet- en regelgeving. Deze inspectie wordt uitgevoerd voordat een elektrische installatie in gebruik wordt genomen. Deze inspectie wordt hierdoor dan ook beschouwd als een opleverinspectie. Daarnaast kan deze inspectie worden ingezet bij een wijziging of uitbreiding van de elektrische installatie(s).

De PI SCIOS Scope 8 is een Periodieke Inspectie van bestaande elektrische installaties om vast te stellen of de installatie voldoet aan het juiste veiligheidsniveau. Deze inspectie is gebaseerd op de norm NEN 3140. Tijdens een periodieke inspectie worden de bestaande installaties getoetst conform NEN 1010, NEN 3140, NEN-EN-IEC 61439 en NEN-EN-IEC 60204. 

Wanneer aanmelden voor de opleiding EBI SCIOS Scope 8?

De Kennis- en Bekwaamheidseisen (KBE’s) voor EBI SCIOS Scope 8 zijn vastgelegd in de SCIOS-certificatieregeling. In de KBE’s wordt vastgelegd welke kennis en bekwaamheden van een inspecteur worden verwacht. Hierop worden de examens en opleidingen gebaseerd. Het lesmateriaal voor de EBI-opleiding wordt momenteel verfijnd. Verwacht wordt na de zomer de puntjes op de i te zetten. 

Wat we u kunnen doorgeven is dat de opleiding voor EBI SCIOS Scope 8 uit 4 dagen zal bestaan. De opleiding alsook het examen betreft in tegenstelling tot de PI SCIOS Scope 8 alleen uit theorie. De PI Scope 8 wordt aangeraden alvorens u start met de EBI-opleiding. Actuele kennis van PI SCIOS Scope 8 kan namelijk een voordeel voor u zijn. 

Om bevoegd verklaard te worden voor EBI SCIOS Scope 8 dient u naast een diploma EBI Scope 8 ook over een diploma PI Scope 8 te bezitten alsook over 3 jaar aantoonbare ervaring als PI Scope 8 (voorheen Scope 8) inspecteur of NEN 1010 inspecteur met minimaal 18 uitgevoerde inspecties of, bij grote inspecties, 6 weken inspectiewerkzaamheden.

Ons voornemen is de opleiding voor EBI SCIOS Scope 8 in het najaar te starten en tevens de eerste examens te laten afnemen. Wilt u graag als eerste hiervan op de hoogte worden gehouden, houd onze website dan in de gaten en/of volg ons op LinkedIn en/of meld u aan voor onze nieuwsbrief

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign