Informatieplicht Energiebesparing 2023

Geplaatst op 20-04-2023

Update: 18-07-2023

Valt uw bedrijf of organisatie onder de Informatieplicht Energiebesparing? Houd er dan rekening mee dat u dit jaar opnieuw de genomen energiebesparende maatregelen aan de RVO moet rapporteren. 

Sinds 2019 zijn ondernemingen met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas volgens de Informatieplicht Energiebesparing verplicht om genomen energiebesparende maatregelen elke 4 jaar te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit betekent dat u dit uiterlijk 1 december 2023 opnieuw moet hebben gedaan. 

Waarom Informatieplicht Energiebesparing?

Het doel van de Informatieplicht is om de energiebesparing in Nederland te versnellen en bedrijven bewuster met energie te laten omgaan. 

Voordelen van Informatieplicht Energiebesparing

Ondanks deze verplichting en de administratieve last die dit met zich meebrengt, heeft de Informatieplicht Energiebesparing ook z’n voordelen:

  • U verdient de gemaakte kosten voor de erkende energiebesparende maatregelen binnen vijf jaar terug.
  • Energiebesparing is een manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • De toepassing van duurzame technieken zorgt voor een groen imago.
  • Veel duurzame technieken zijn vernieuwd, waardoor deze meer bedieningsgemak en comfort bieden.
  • Tenslotte hoeft u energie die niet wordt verbruikt, ook niet met hernieuwbare bronnen op te wekken. 

Erkende Maatregelenlijst (EML)

Om het voor bedrijven gemakkelijker te maken, heeft de overheid één Erkende Maatregelenlijst (EML) voor energiebesparing opgesteld. Voorheen was er sprake van branchelijsten, waarbij 19 verschillende branches elk over een aparte lijst beschikte. Deze branchelijsten zijn vervallen. Er wordt nu gewerkt met een enkele lijst.

De EML bestaat uit drie onderdelen: Gebouwen (G), Faciliteiten (F) en Processen (P). Elk onderdeel omvat verschillende categorieën waaronder energiebesparende maatregelen hangen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voorbeelden van erkende maatregelen zijn een energieregistratie- en bewakingssysteem en het isoleren van de gebouwschil. Het onderdeel Gebouw is altijd van toepassing. De onderdelen Faciliteiten en Processen zijn niet op alle bedrijven van toepassing. Als een categorie relevant is, dan bepaalt u voor elke erkende maatregel onder deze categorie of deze maatregel voor u van toepassing is.

Er zijn twee soorten maatregelen op de EML:

  • maatregelen op basis van natuurlijke momenten;
  • maatregelen op basis van zelfstandige momenten.

Maatregelen op basis van zelfstandige momenten zijn maatregelen die u op ieder moment kunt uitvoeren en die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. Maatregelen op basis van natuurlijke momenten moeten worden ingepland. Hierbij gaat het om installaties die vervangen of gerepareerd moeten worden. U bepaalt zelf wanneer een dergelijke maatregel wordt uitgevoerd. 

Een wijziging die die sinds 1 juli 2023 van kracht is, is de toepassing van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie. Voorheen werd hernieuwbare energie niet als een energiebesparende maatregel beschouwd, omdat hiermee het energieverbruik niet voorkomen of verminderd kan worden. Vanaf 1 juli jl. is dit gewijzigd en vallen ook de volgende maatregelen onder de Energiebesparingsplicht:

  • maatregelen voor de productie van hernieuwbare energie. Deze maatregel geldt tot het jaarlijkse energiegebruik van de energiedrager.
  • maatregelen voor het vervangen van een energiedrager, waarbij geldt dat het CO2-verbruik wordt verminderd. 

Genomen maatregelen rapporteren

De genomen maatregelen kunt u indienen bij het eLoket van de RVO. Toezichthouders, zoals lokale omgevingsdiensten en gemeentes controleren de Informatieplicht en kunnen de ingediende rapportages via dit loket ophalen. 

Let op! De EML wordt jaarlijks geactualiseerd. Het is mogelijk dat nieuwe maatregelen worden toegevoegd en bepaalde bestaande maatregelen worden geschrapt. Naast deze wijzigingen zijn we dit jaar van 19 naar 1 lijst teruggegaan. Zorg ervoor dat u altijd de meest actuele versie van de lijst heeft. Deze kunt u vinden op de website van de RVO. Heeft u een maatregel uitgevoerd die geschrapt blijkt te zijn, dan hoeft u deze maatregel niet direct te vervangen. Toezichthouders houden rekening hiermee. 

De verplichting om binnen één jaar na oprichting te rapporteren, is vervallen. Er geldt nu een vaste vierjaarlijkse cyclus voor alle bedrijven, zowel nieuw opgerichte alsook bestaande. 

Aanpassing doelgroep

De Energiebesparingsplicht is naast type A- en B-inrichtingen nu ook van toepassing op type C-inrichtingen. Dit betekent dat inrichtingen met een meerjarenafspaak energie-efficiëntieplan, bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem en glastuinbouwbedrijven die aan het CO2-vereveningssysteem deelnemen geen uitzondering meer zijn. De enige uitzondering geldt voor inrichtingen die zelfvoorzienend zijn en dus geen energie van het net onttrekken. 

Heeft uw bedrijf, instelling of organisatie een elektriciteitsverbruik van meer dan 10 miljoen kWh of een gasverbruik van meer dan 170.000 m3, dan geldt een onderzoeksplicht. Naast de energiebesparende maatregelen dienen deze inrichtingen ook de CO2-reducerende maatregelen te melden.

Hulp nodig bij uw Informatieplicht?

Wilt u de duurzaamheid van uw bedrijfspand verbeteren en/of heeft u vragen over energiebesparing? Bij Parkstad Inspecties kunt u terecht voor helder energieadvies. Ook helpen we u graag met de uitvoering van de nog niet gerealiseerde energiebesparende maatregelen. Hiervoor analyseren we uw bedrijfspand en stellen we een uitgebreid rapport voor u op. In dit rapport vindt u de genomen maatregelen terug met de bijbehorende kosten en terugverdientijden alsook aanbevelingen voor de uitvoering van de nog te nemen maatregelen. Wilt u helemaal ontzorgd worden? Dan kunnen wij ook namens u het rapport bij het RVO indienen. 

Bent u tevens EED-auditplichtig? Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Weet u niet zeker aan welke rapportageplichten u moet voldoen, gebruik dan het stappenplan van de RVO.

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign