Informatieplicht Energiebesparing 2023

Geplaatst op 20-04-2023

Valt uw bedrijf of organisatie onder de Informatieplicht Energiebesparing? Houd er dan rekening mee dat u dit jaar opnieuw de genomen energiebesparende maatregelen aan de RVO moet rapporteren. 

Sinds 2019 zijn ondernemingen met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas volgens de Informatieplicht Energiebesparing verplicht om genomen energiebesparende maatregelen elke 4 jaar te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit betekent dat u dit uiterlijk 1 december 2023 opnieuw moet hebben gedaan. 

Waarom Informatieplicht Energiebesparing?

Het doel van de Informatieplicht is om de energiebesparing in Nederland te versnellen en bedrijven bewuster met energie te laten omgaan. 

Voordelen van Informatieplicht Energiebesparing

Ondanks deze verplichting en de administratieve last die dit met zich meebrengt, heeft de Informatieplicht Energiebesparing ook z’n voordelen:

 • U verdient de gemaakte kosten voor de erkende energiebesparende maatregelen binnen vijf jaar terug.
 • Energiebesparing is een manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • De toepassing van duurzame technieken zorgt voor een groen imago.
 • Veel duurzame technieken zijn vernieuwd, waardoor deze meer bedieningsgemak en comfort bieden.
 • Tenslotte hoeft u energie die niet wordt verbruikt, ook niet met hernieuwbare bronnen op te wekken. 

Erkende Maatregelenlijst (EML)

Om het voor bedrijven gemakkelijker te maken, heeft de overheid voor 19 verschillende bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst (EML) voor energiebesparing opgesteld. Elke EML is onderverdeeld in gebouwen, faciliteiten en processen waaronder energiebesparende maatregelen hangen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voorbeelden van erkende maatregelen zijn een energieregistratie- en bewakingssysteem en het isoleren van de gebouwschil. 

Er zijn twee soorten maatregelen op de EML:

 • maatregelen op basis van natuurlijke momenten;
 • maatregelen op basis van zelfstandige momenten.

Maatregelen op basis van zelfstandige momenten zijn maatregelen die u op ieder moment kunt uitvoeren en die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. Maatregelen op basis van natuurlijke momenten moeten worden ingepland. Hierbij gaat het om installaties die vervangen of gerepareerd moeten worden. U bepaalt zelf wanneer een dergelijke maatregel wordt uitgevoerd. 

Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie wordt niet als een energiebesparende maatregel beschouwd. Met hernieuwbare energie kunt u namelijk uw energieverbruik niet voorkomen of verminderen. 

Genomen maatregelen rapporteren

De genomen maatregelen kunt u indienen bij het eLoket van de RVO. Toezichthouders, zoals lokale omgevingsdiensten en gemeentes controleren de Informatieplicht en kunnen de ingediende rapportages via dit loket ophalen. 

Let op! De EML wordt jaarlijks geactualiseerd. Het is mogelijk dat nieuwe maatregelen worden toegevoegd, bepaalde bestaande maatregelen worden geschrapt en/of lijsten voor nieuwe bedrijfstakken worden opgesteld. Zorg er voor dat u de meest actuele versie van de lijst heeft. Deze kunt u vinden op de website van de RVO. Heeft u een maatregel uitgevoerd die geschrapt blijkt te zijn, dan hoeft u deze maatregel niet direct te vervangen. Toezichthouders houden rekening hiermee. 

Bedrijven zonder informatieplicht

Een aantal bedrijven en organisaties heeft geen Informatieplicht. Het gaat om de volgende bedrijven:

 • bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem deelnemen;
 • glastuinbouwbedrijven die aan het CO2-vereveningssysteem deelnemen;
 • bedrijven die aan het Meerjarenafspraken energie-efficiëntieplan deelnemen;
 • type C-bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben. 

Hulp nodig bij uw Informatieplicht?

Wilt u de duurzaamheid van uw bedrijfspand verbeteren en/of heeft u vragen over energiebesparing? Bij Parkstad Inspecties kunt u terecht voor helder energieadvies. Ook helpen we u graag met de uitvoering van de nog niet gerealiseerde energiebesparende maatregelen. Hiervoor analyseren we uw bedrijfspand en stellen we een uitgebreid rapport voor u op. In dit rapport vindt u de genomen maatregelen terug met de bijbehorende kosten en terugverdientijden alsook aanbevelingen voor de uitvoering van de nog te nemen maatregelen. Wilt u helemaal ontzorgd worden? Dan kunnen wij ook namens u het rapport voor u indienen bij het RVO. 

Bent u tevens EED-auditplichtig? Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign