Wijzigingen Technisch Document 12 en 18

Geplaatst op 21-10-2022

Naar aanleiding van de vergaderingen van het College van Deskundigen op 30 september en het SCIOS-bestuur op 14 oktober jl. zijn herzieningen in een aantal technische documenten besloten. Met name het Technische Document 12 (TD12) en het Technisch Document 18 (TD18) zijn ingrijpend gewijzigd. Deze documenten zijn van toepassing op de SCIOS Scope 8, 9 en 12.

Wat is er gewijzigd?

Hoewel er diverse wijzigingen zijn gemaakt in een aantal technische documenten, zijn de TD12 en TD18 ingrijpend veranderd. Wat deze veranderingen precies inhouden, leggen we u hieronder uit. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. We leggen het u graag nader uit. 

Wijzigingen Technisch Document 12

TD12 is van toepassing op SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 9 inzake de veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Dit technisch document is nu uitgebreid met EBI SCIOS Scope 8 (Eerste Bijzondere Inspectie), die conform NEN 1010, NEN-EN-IEC 61439 en NEN-EN-IEC 60204 wordt uitgevoerd. De bestaande SCIOS Scope 8, die gericht is op de NEN 3140, wordt nu PI SCIOS Scope 8 (Periodieke Inspectie). 

EBI Scope 8 en PI Scope 8 zijn twee afzonderlijke inspecties. De EBI Scope 8 wordt voor ingebruikname van een elektrische installatie uitgevoerd. Hierdoor wordt deze nieuwe scope ook beschouwd als een opleverinspectie. Daarnaast kan de EBI Scope 8 ingezet worden om de installatiekwaliteit te controleren voordat een bestaand huurpand bijvoorbeeld wordt betrokken. De PI Scope 8 wijzigt inhoudelijk niet. Deze scope blijft zich richten op de periodieke controle van de veiligheid van elektrische installaties. 

Bovenstaande aanpassing is reeds verwerkt in het Technisch Document 12. 

Wat betekent dit voor de huidige SCIOS Scope 8 inspecteur?

Aan PI SCIOS Scope 8 wordt niets gewijzigd. Voor EBI SCIOS Scope 8 wordt een opleiding en examen georganiseerd. Inspecteurs dienen dit examen eerst te behalen alvorens zij bevoegd verklaard kunnen worden. Opleidings- en examenbureaus, waaronder ons zusterbedrijf Parkstad Opleidingen, leggen momenteel de laatste hand aan het lesmateriaal voor deze nieuwe scope en samen met SCIOS en de andere examenbureaus wordt gewerkt aan een examen. Parkstad Opleidingen zal op korte termijn opleidingen en examens voor de EBI Scope 8 gaan aanbieden. Meer informatie hierover volgt spoedig. 

Wijzigingen Technisch Document 18

TD18 is van toepassing op SCIOS Scope 12 Inspectie aan zonnestroominstallaties. Dit document is aangepast naar aanleiding van een evaluatie waarin praktijkervaringen met de inspectie van zonnestroominstallaties zijn onderzocht. De voornaamste wijzigingen betreffen de werkwijze voor omgang met stekercombinaties van verschillende fabrikanten en met niet-zichtbare delen van zonnestroominstallaties. Gedetailleerde en sluitende documentatie (bijvoorbeeld foto’s) van de installatiewerkzaamheden en componenten van de niet-zichtbare installatiedelen zijn noodzakelijk om de installatie 'zonder constateringen' te kunnen afmelden.  

Bron: SCIOS

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign