Energielabel C-verplichting voor kantoorpanden

Geplaatst op 05-07-2021

Per 1 januari 2023 dient elk kantoorpand in Nederland minimaal over energielabel C te beschikken. Voldoet uw gebouw niet aan deze eis, dan mag u het pand vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor verhuren, verkopen en/of gebruiken. Zorg er dus voor dat u tijdig minimaal energielabel C heeft en voorkom sluiting. 

Waarom deze wijziging in het Bouwbesluit 2012?

De overheid streeft naar volledig energieneutrale gebouwen in 2050. Het verplicht stellen van een C-label in 2023 is een stap op weg naar deze energiebesparende maatregelen. Vervolgens moeten kantoorpanden in 2030 over een A-label beschikken. In dit opzicht kunt u zich dus beter ook op energielabel A richten en eventuele maatregelen, waar mogelijk, nu al nemen. 
 

Wat betekent een C-label?

Een energielabel geeft de energiezuinigheid van een gebouw weer. Elk energielabel is voorzien van een lettercategorie A t/m G. De categorie A is verder onderverdeeld in A+ t/m A+++++. De letters zijn gekoppeld aan het primair fossiel energiegebruik. Hoe minder fossiele energie het pand gebruikt, hoe beter het energielabel. Dit betekent dat de lettercategorie A voor een laag gebruik staat en G voor een hoog gebruik en een pand met A+++++ is weer zuiniger dan een pand met A+. Met andere woorden, een C-label geeft aan dat het gebouw relatief energiezuinig is. Daarnaast betekent een C-label dat er ook ruimte is voor verdere energiebesparende maatregelen. Hierbij kunt u denken aan ledverlichting, isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. 
 

Voor wie geldt de energielabel C-verplichting?

De energielabel C-verplichting geldt voor alle kantoorpanden met een gebruiksoppervlakte groter dan 100 m2 en waarvan meer dan helft van het oppervlak een kantoorfunctie heeft. Indien u een pand huurt, is het raadzaam om na te gaan welke partij verantwoordelijk is om aan deze verplichting te voldoen. Houd er rekening mee dat wanneer het pand niet voor 2023 in bezit is van een energielabel C of hoger, dat het pand niet verhuurd of verkocht mag worden en dat u uw zaak dan dus moet sluiten.   

Stappenplan

Verbeter uw energielabel aan de hand van de volgende stappen:

Stap 1: Check uw energielabel of vraag een energielabel aan

Beschikt u al over een energielabel? Bekijk dan het label en de datum van afgifte. Weet u niet of uw pand al over een label is voorzien, kijk dan op www.ep-online.nl
 
Een energielabel is 10 jaar geldig. Is uw label verlopen, dan dient u opnieuw een energielabel aan te vragen. Houd er rekening mee dat er vanaf 1 januari 2021 een nieuwe berekeningsmethode (NTA 8800) wordt toegepast. Voorheen werd de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120 gebruikt. Met de nieuwe berekeningsmethode bestaat er een kans dat uw pand een ander energielabel ontvangt dan voorheen.
 
Energielabel A t/m C
Wanneer u een geldig energielabel A, B of C heeft, dan voldoet uw pand aan de energienorm van 2023. U hoeft momenteel geen verdere maatregelen te nemen. Het is aan te bevelen om de overheidsdoelstelling voor 2030 in de gaten te houden en langzaamaan toe te werken naar een energielabel A.
 
Energielabel D t/m G
Kantoorpanden met een geldig energielabel D t/m G voldoen niet aan de energienorm van 2023. U dient maatregelen te nemen om uw energieniveau te verbeteren. In sommige gevallen kan een pand met een hoog energiegebruik zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Houd er echter rekening mee dat u de noodzakelijke energiebesparende maatregelen tijdig (vóór januari 2023) doorvoert. U heeft dus nog zo'n 1,5 jaar de tijd om aan de energielabel C-verplichting te voldoen.
 
Geen energielabel
Wanneer u nog geen energielabel heeft of wanneer dit label is verlopen, kunt u bij een energieadviseur utiliteitsbouw een (nieuw) energielabel aanvragen. U kunt deze stap combineren met stap 2.
 

Stap 2: Maak gebruik van energieprestatieadvies utiliteit (EPA-U)

Voor het treffen van energiebesparende maatregelen kunt u gebruik maken van energieprestatieadvies utiliteit (EPA-U). EPA betreft maatwerkadvies dat inzicht geeft in de mogelijkheden tot energiebesparing en verbeteringsopties in het gebouw, de gebouwgebonden installaties en het gebruik hiervan door de organisatie. Een dergelijk maatwerkadvies moet door een gecertificeerde adviseur worden opgesteld.
 
Het energieprestatieadvies wordt uitgewerkt in een maatwerkrapport. Dit rapport biedt u:
  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van het gebouw;
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen;
  • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen.

Stap 3: Maak waar nodig gebruik van financiële regelingen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt bedrijven bij het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Mogelijk interessante regelingen zijn:
  • energie-investeringsaftrek (EIA) voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die in energiezuinige technieken en duurzame energie investeren; 
  • investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers voor de aanschaf van waterpompen en zonneboilers;
  • subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE’s, wooncoöperaties en woonverenigingen die energiebesparende isolatiemaatregelen nemen. 
Check de subsidiewijzer en bekijk of u in aanmerking komt voor subsidie.
 

Stap 4: Voer de energiebesparende maatregelen uit

Voer vóór 1 januari 2023 de energiebesparende maatregelen uit om in ieder geval op energielabel C te komen. Heeft u bepaald onderhoud gepland, dan kunt u wellicht kosten besparen door het onderhoud alsook de uitvoer van de energiebesparende maatregelen gelijktijdig te doen. 
 

Stap 5: Laat een nieuw energielabel opstellen

Zodra u alle noodzakelijke energiebesparende maatregelen heeft uitgevoerd, vraagt u opnieuw een energieadviseur om een nieuw energielabel vast te stellen, te laten registreren en in het landelijk register voor energielabels af te melden. 
 
Lees het verhaal van Gemeente Maastricht die bezig is met een sprong van energielabel voor haar utiliteitsgebouwen.
 

Meer weten

Wilt u meer weten over de energielabel C-verplichting of de mogelijkheden om uw energielabel te verbeteren? Onze energieadviseurs bespreken graag de mogelijkheden met u bij het zetten van de eerste stappen. Neem contact met ons op via 088 - 467 73 00 of via info@parkstad-inspecties.nl.

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign