overzicht referenties parkstad inspecties
 • Alles
 • Elektrische installaties
 • Energie
 • Opleidingen
 • Stookinstallaties
 • Conditiemeting
 • Advies
 • Alles
 • Installatiebedrijven
 • Industrie
 • Verzekering verplicht
 • Onderwijs / Zorg
 • Retail
 • Overheid en semi-overheid

Referentie Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht

Maastricht maakt werk van energie met Maastricht klimaatneutraal in 2030. Om deze duurzame ambitie te realiseren, wil gemeente Maastricht voor haar vele historische panden minimaal label C verkrijgen voor 2023. Daarnaast ontwikkelt de gemeente Maastricht Lokale Energieakkoorden. In deze akkoorden worden de afspraken, acties en maatregelen vastgelegd om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 te verminderen en energieverspilling tegen te gaan

Gemeente Maastricht maakt werk van klimaatdoelstellingen

Parkstad Inspecties heeft voor de gemeente Maastricht de mogelijkheden in kaart gebracht voor het verduurzamen van 47 utiliteitsgebouwen. Dat start met het vaststellen van het huidige energielabel. “Per pand hebben we een uitgebreid rapport ontvangen met de mogelijkheden voor verbeteringen,” vertelt Koen Hermkens, Bouwkundig manager gemeentelijk vastgoed van de gemeente Maastricht. “Dat is maatwerk, want de gebouwen hebben een grote diversiteit.”

Energielabel

“We stellen hiervoor eerst de huidige stand van zaken vast wat betreft de energie-index,” laat Camil Glaesmaekers, adviseur energiediensten bij Parkstad Inspecties, weten. “Het energielabel is gebaseerd op een eenduidig systeem. Daarna hebben we per pand gekeken welke verbeteringen mogelijk zijn. Kunnen de kozijnen worden vervangen? Is de CV-ketel aan vervanging toe? We willen vooral op een praktische manier meedenken. Daarom hebben we ook met de gebruikers van de panden gesproken over wat zij kunnen doen om energie te besparen. Dat zit vaak in kleine dingen.”

Maatwerk

De gemeente Maastricht realiseert zich dat het verduurzamen van de panden de nodige tijd, geld en energie vergt. Wethouder Gerdo van Grootheest: “Binnen het Maastrichtse energieakkoord is de verduurzaming van bestaand vastgoed één van de doelstellingen. Want Maastricht wil klimaatneutraal zijn in 2030. Om deze duurzame ambitie te realiseren, ontwikkelt de gemeente Maastricht Lokale Energieakkoorden. Maar gaat natuurlijk ook zelf aan de slag met haar eigen panden.”  

Verduurzamen panden

“Kinderdagverblijven, kantoren, gemeenschapshuizen, ateliers en historische monumenten,” licht Koen Hermkens toe. “Het zijn panden die we verhuren aan derden. Het verduurzamen van deze panden is een hele klus. Het blijft maatwerk. Het is een complex verhaal om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op het dak van een rijksmonument. Of om er een ander soort glas in de kozijnen plaatsen. Daarom hebben we nu aan Parkstad Inspecties gevraagd om de voorgestelde verbeteringen uit te werken in een helder overzicht zodat we ook direct zien wat de terugverdientijd is en wat het bespaart aan energie. We willen gericht kunnen sturen en het verduurzamen van deze panden gefaseerd oppakken.”

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign