Q & A Overname Rogaco

Waarom wil Rogaco Inspectie & Advisering BV worden overgenomen? 

Rogaco heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt. Om deze groei in goede banen te kunnen leiden, is een professionaliseringsslag nodig om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Rogaco wil ervoor zorgen dat de organisatie toekomstbestendig is en dus kan omgaan met alle veranderingen die de toekomst brengt. Denk aan veranderingen in de arbeidsmarkt, klantvraag, technologie, duurzaamheid, etc. Het behoud van continuïteit alsook identiteit speelde dan ook een grote rol bij deze keuze.

Waarom wil Parkstad Inspecties Rogaco overnemen?

Met deze overname verstevigt Parkstad Inspecties haar marktpositie op het gebied van gas- en stookinstallaties in Nederland. Rogaco is voor Parkstad Inspecties een sterke partner voor haar klanten op dit gebied. Daarnaast kan Parkstad Inspecties met deze overname haar kennisniveau verder vergroten, dat wellicht ook toegepast kan worden bij het zusterbedrijf Parkstad Opleidingen.

Wat verandert er voor de klant?

Voor de klanten van Rogaco verandert er weinig. Opdrachten worden, zoals afgesproken, uitgevoerd, zoals de klant gewend is. Periodiek Onderhoud (PO) dat klanten door Rogaco in combinatie met een inspectie laten uitvoeren, worden t.z.t. in de diensten van Parkstad Inspecties geïntegreerd, waarmee deze dienst dus niet komt te vervallen. Verder blijven actuele offertes van toepassing. Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan wordt de klant tijdig hierover geïnformeerd.

Met de overname biedt Parkstad Inspecties haar nieuwe klanten een extra toevoeging aan, namelijk de SCIOS Scope 4d en 4g (inspectie aan verbrandings- en gasmotoren), SCIOS Scope 5a (inspectie aan bijzonder industriële installaties) en SCIOS Scope 14 (inspectie aan verwarmingssystemen in gebouwen). Daarnaast kunnen klanten van Rogaco naast inspecties aan gas- en stookinstallaties nu ook bij dezelfde organisatie terecht voor inspecties aan elektrotechnische installaties en voor energieadvies. 

Veranderen de tarieven van Rogaco?

Voorlopig verandert er niets en zullen de bestaande tarieven worden gehandhaafd. Wanneer hierin wijzigingen zullen plaatsvinden, zullen alle klanten hiervan op de hoogte worden gehouden. 

Wat gebeurt er met lopende/geplaatste opdrachten?

Lopende en geplaatste opdrachten worden uitgevoerd, zoals is afgesproken. Hieraan verandert niets. Klanten zullen voorlopig bij Rogaco blijven en zullen gaandeweg naar Parkstad Inspecties worden overgezet. Klanten van Rogaco zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.   

Wat gebeurt er met de vaste aanspreekpunten? 

De vaste aanspreekpunten bij Rogaco blijven hetzelfde. Er verandert voorlopig weinig. Indien wijzigingen zullen plaatsvinden, wordt de klant tijdig hierover geïnformeerd. 

Wat gebeurt er met de directie van Rogaco? 

Alle medewerkers van Rogaco gaan over naar Parkstad Inspecties. Dit geldt ook voor Ruud Visser, eigenaar en algemeen directeur van Rogaco. De heer Visser gaat zich in eerste instantie bezig houden met de integratie van de medewerkers van Rogaco naar Parkstad Inspecties. Daarnaast zal hij het gezicht en de aanspreekpersoon worden voor de klanten van beide bedrijven met name gericht op stookinstallaties. 

Wat verandert er voor leveranciers van Rogaco?

Voorlopig zal hieraan niets wijzigen. Wanneer wijzigingen zullen plaatsvinden, worden leveranciers tijdig hierover op de hoogte gesteld. 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
In heel Nederland

Onze inspecteurs en adviseurs wonen verspreid door het hele land en werken bij opdrachtgevers in heel Nederland. Ondersteuning krijgen ze vanuit het kantoor in Schinnen (L).

disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign