SCIOS keuring stookinstallaties/CV-ketels

U wilt inzicht in de veilige werking en de uitstoot van een CV-toestel of andere stookinstallaties. De overheid heeft het verplichte toezicht geregeld via het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Daarnaast zijn goed werkende stookinstallaties essentieel voor het milieu en uw bedrijfscontinuïteit. Na de inspectie ontvangt u een rapportage met alle gemeten waarden, inclusief een onafhankelijk advies over veiligheid en doelmatig energiegebruik binnen uw organisatie.

Keuring verplicht voor gasinstallaties boven 100 kW nominaal thermisch ingangsvermogen

De gebruikte brandstof (gas of olie) en het nominaal vermogen bepalen of een inspectie wettelijk verplicht is. 

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting verzorgen wij de Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI) bij inbedrijfstelling van de stookinstallatie en de Periodieke Inspectie (PI) gebaseerd op de wettelijke verplichting om de bestaande stookinstallatie te keuren. Wij hanteren eenduidige meetmethoden waardoor u bij de vervolgmetingen vergelijkingen kunt maken. De keuring voor gas- of oliegestookte verwarmingsketels, luchtverhitters, stoomketels en heetwaterketels valt onder SCIOS Scope 1, 2 en 3. Wij zijn SCIOS-gecertificeerd om EBI- en PI-inspecties aan alle typen stookinstallaties en brandstofleidingen uit te voeren.

Brandstofleiding en emissiemeting niet vergeten!

Als een stookinstallatie keuringsplichtig is geldt dit ook voor de brandstoftoevoerleiding. Daarnaast dient voor de grotere toestellen ook een emissiemeting te worden uitgevoerd.

Periodiek Onderhoud (PO)

Met de overname van Rogaco Inspectie & Advisering is ons dienstenpakket uitgebreid. Dit betekent dat wij voor diverse opdrachtgevers ook Periodiek Onderhoud (PO) uitvoeren, in combinatie met een Periodieke Inspectie (PI) voor SCIOS Scopes 1, 2, 3 en 5.

Door Periodiek Onderhoud te laten uitvoeren, zorgt u ervoor dat uw stookinstallatie optimaal blijft werken en dat signalen van slijtage, schade of ouderdom in een vroeg stadium worden opgemerkt. Versleten, beschadigde of oude onderdelen kunnen, indien mogelijk, direct tijdens het onderhoud worden vervangen. Na het onderhoud ontvangt u binnen 2 weken een onderhoudsrapport met o.a. een checklist met wat er is gecontroleerd, informatie over de onderdelen die eventueel vervangen zijn geworden of aan vervanging toe zijn en eventuele afwijkingen en afkeuringen. Wanneer uw installatie aan de door SCIOS gestelde eisen voor onderhoud voldoet, ontvangt u een Verklaring van Onderhoud.
 

SCIOS keuring stookinstallaties/CV-ketels
  • Goed opgeleide en ervaren stookinspecteurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Inspecteurs in heel Nederland
  • SCIOS gecertificeerd voor alle scopes
  • Heldere rapportages

Zij kozen ook voor parkstad Inspecties

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign