nox-meting

U wilt weten of de verbrandingsgassen - waaronder stikstofoxiden (NOx) - bij verschillende belastingen van uw stookinstallatie onder de wettelijk toegelaten hoeveelheden blijven. Wij voeren emissiemetingen uit. Na de meting ontvangt u van ons een uitgebreid en duidelijk rapport met alle gemeten waarden.

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties (1 tot 50 MW) voldoen aan de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit. Zo mag bijvoorbeeld de NOx emissie voor gasgestookte cv- installaties niet meer dan 70 mg/m3 bedragen. Nieuwe grenzen voor emissies gelden niet alleen voor nieuwe cv-installaties, ook voor alle ketels, motoren en gasturbines. Er zijn slechts enkele uitzonderingen (denk aan procesfornuizen, ovens en drogers). Stookinstallaties tussen de 400 en 1000 kW nominaal thermisch ingangsvermogen hoeven pas aan de nieuwe eisen te voldoen na vervanging van de brander. Neem contact op voor een vrijblijvend advies.

Bijna elke kleine en middelgrote stookinstallatie heeft een meetverplichting. De meetfrequentie hangt af van het type stookinstallatie en de leeftijd. 
De eerste meting vindt plaats binnen vier weken na het van kracht worden van de emissiegrenswaarde, of na ingebruikname van de stookinstallatie.

Voor kleine stookinstallaties geldt de volgende meetverplichting wanneer er een emissie-eis is gesteld:

  • 1 per 4 jaar voor motoren en gasturbines
  • Eenmalig voor ketels

Deze meetverplichting geldt ook voor bestaande middelgrote stookinstallaties (van vóór 20-12-2018) tot:

  • 1-1-2025 voor stookinstallaties vanaf 5 MWth
  • 1-1-2030 voor stookinstallaties van 1 tot 5 MWth Daarna geldt dezelfde meetverplichting als bij nieuwe stookinstallaties.

Voor nieuwe en bestaande middelgrote stookinstallaties geldt vanaf de hierboven genoemde data een meetverplichting van:

  • 1 keer per jaar voor stookinstallaties vanaf 20 MWth
  • 1 keer per 3 jaar voor stookinstallaties van 1 tot 20 MWth

Aanverwante diensten:

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...

Deskundigheid

“Alle vragen over elektrische installaties en stookinstallaties moeten klanten bij ons kunnen stellen. En dat niet alleen. Ik vind dat we onze klanten ook moeten voorbereiden op ontwikkelingen die gaande zijn, normen die gaan veranderen en nieuwe wetgeving. Wij zijn hiervan op de hoogte door onder meer zitting te nemen in diverse normcommissies.” Sjoerd van Montfort - Projectleider

disclaimer privacy colofon sitemap cookies