Informatieplicht Energiebesparing

Uw bedrijf of organisatie heeft een energieverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas. Dit betekent dat u moet voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. Elke 4 jaar dient u de genomen energiebesparende maatregelen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te rapporteren. Hiermee voorkomt u een boete. Wij helpen organisaties met het nemen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen en met het rapporteren naar het RVO. Wij kunnen u op het gebied van deze Informatieplicht volledig ontzorgen. 

Wat u van ons kunt verwachten

Een van onze adviseurs komt bij u op locatie het pand en de aanwezige installaties inspecteren. Vervolgens stellen we een uitgebreid rapport voor u op. Voor dit rapport wordt de Erkende Maatregelen Lijst (EML) voor uw bedrijfstak als uitgangspunt genomen. In dit rapport vindt u de genomen maatregelen eventueel aangevuld met een toelichting of bijzonderheden alsook aanbevelingen voor de uitvoering van de nog te nemen maatregelen. Als intermediair kunnen wij dit rapport via eHerkenning bij de overheid voor u indienen. 

Uitzondering Informatieplicht Energiebesparing

Voor diverse bedrijven en instellingen geldt de Informatieplicht Energiebesparing niet. Het gaat om de volgende bedrijven en instellingen:

  • bedrijven en instellingen die aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) deelnemen;
  • bedrijven en instellingen die aan het Europese emissiehandelssysteem deelnemen;
  • glastuinbouwbedrijven die aan het CO2-vereveningssysteem deelnemen;
  • type C-bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben. 

EED-audit en informatieplicht energiebesparing

Afhankelijk van uw jaaromzet, het aantal medewerkers en het balanstotaal heeft u mogelijk ook een EED-auditplicht. Terwijl u met de Informatieplicht Energiebesparing de genomen energiebesparende maatregelen in kaart brengt, maakt u met een EED-audit de nog te nemen maatregelen inzichtelijk. Ook voor een EED-audit kunt u bij ons terecht. 
 

Informatieplicht Energiebesparing
  • Goed opgeleide en gecertificeerde energieadviseurs
  • Onafhankelijk en objectief advies
  • Landelijk dekkend
  • Heldere rapportages
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign