SCIOS brengt wijzigingen aan in Technische Documenten en Informatiebladen en introduceert IB24

Geplaatst op 08-01-2024

In een recente aankondiging heeft SCIOS aangekondigd dat zij per 1 januari 2024 belangrijke wijzigingen gaat doorvoeren in een aantal Technische Documenten en Informatiebladen voor zowel stookinstallaties alsook elektrotechnische installaties. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de documentatie te verbeteren en omvatten verschillende aspecten, zoals bijgewerkte procedures, verduidelijkingen van technische specificaties en de toevoeging van een nieuw informatieblad. 

De volgende documenten zijn gewijzigd:

 • TD03: Uit te voeren werkzaamheden (stookinstallaties) (versie 4.7:2024-01)
 • TD04: Meetmiddelen (stookinstallaties) (versie 6.3:2024-01)
 • TD12: Inspectie elektrische installaties en arbeidsmiddelen (versie 8.1:2024-01)
 • TD14: Inspectie elektrisch materieel op brandrisico (versie 2.8:2024-01)
 • TD16: Specifieke verplichtingen (versie 3.9:2024-01)
 • TD17: Meetmiddelen (elektrisch materieel en explosieveilige installaties) (versie 1.8:2024-01)
 • TD18: Inspectie zonnestroominstallaties (versie 2.2:2024-01)
 • TD19: Inspectie verwarmingssystemen in gebouwen (versie 1.2:2024-01)
 • IB22: Classificatie van geconstateerde gebreken (versie 2.0:2024-01)
 • IB24: Handreiking inspectie elektrisch materieel (versie 1.0:2024-01)
 • Kennis- en bekwaamheidseisen (versie 9.4:2024-01)


TD03: Uit te voeren werkzaamheden (stookinstallaties) (versie 4.7:2024-01)

In dit Technisch document zijn de volgende toevoegingen gedaan:

 • Vuurhaard toegevoegd in paragraaf 2.4;
 • V visueel toegevoegd in paragraaf 2.5;
 • Beveiligingen afstelling voor PO in paragraaf 3.10 toegevoegd;
 • Beveiligingen en afstelling verbranding in paragraaf in 4.10 en 4.11 toegevoegd;
 • Afschot toegevoegd in paragraaf 17.8.16.

TD04: Meetmiddelen (stookinstallaties) (versie 6.3:2024-01)

Een enkele wijzigingen: Eis O2 vol% in controlegas voor CO-meters is vervallen. Het percentage moet wel bekend zijn.

TD12: Inspectie elektrische installaties en arbeidsmiddelen (versie 8.1:2024-01)

Ook in dit Technisch Document zijn enkele kleine aanpassingen aangebracht:

 • Het inspectieplan is uit paragraaf 2.3.3 Inhoud en rapportage SCOPE 9 verwijderd.
 • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen constatering en opmerking. Een constatering heeft classificatie rood, oranje of geel en leidt tot een afmelding van de inspectie met constateringen. Een opmerking heeft classificatie blauw en heeft geen invloed op de afmelding met of zonder constateringen.
 • Het wettelijk kader is verwijderd. Dit wordt verplaatst naar IB21.
 • Afmelding SCOPE 8 EBI en SCOPE 8 PI-inspecties per 1 april 2024 is verplicht.
 • Controle aardlekschakelaar en testknop: verwijzing naar B4.5 in plaats van NEN 3140
 • Controle testknop van de aardlekbeveiliging toegevoegd in B4.5

De overgangstermijn voor TD12 bedraagt 3 maanden. 

TD14: Inspectie elektrisch materieel op brandrisico (versie 2.8:2024-01)

Enkele kleine aanpassingen die in TD14 zijn aangebracht, zijn:

 • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen constatering en opmerking. Een constatering heeft classificatie rood, oranje of geel en leidt tot een afmelding van de inspectie met constateringen. Een opmerking heeft classificatie blauw en heeft geen invloed op de afmelding met of zonder constateringen.
 • De verwijzing naar wet- en regelgeving is aangepast.
 • Enkele tekstuele wijzigingen zonder gevolgen zijn aangebracht.

TD16: Specifieke verplichtingen (versie 3.9:2024-01)

De volgende zaken zijn in TD16 gewijzigd:

 • Wijziging referentie naar wetgeving in Hoofdstuk 4;
 • Tekstuele verduidelijking in H.14;
 • Invoering basisexamen elektrotechniek voor SCOPE 8, SCOPE 10 en SCOPE 12.

TD17: Meetmiddelen (elektrisch materieel en explosieveilige installaties) (versie 1.8:2024-01)

Onderstaande aanpassing is in TD17 aangebracht:

 • De controle van de thermografische camera kan met een ‘black body’.

TD18: Inspectie zonnestroominstallaties (versie 2.2:2024-01)

In TD18 zijn de volgende kleine aanpassingen aangebracht:

 • Vrijstelling voor de constructieberekening bij toepassing specifieke PV-panelen bij kassen.
 • Wijziging van constateringen met classificatie 4 in opmerkingen met classificatie 4.
 • Tekstuele correctie bij de afstand tot lichtstraten.

TD19: Inspectie verwarmingssystemen in gebouwen (versie 1.2:2024-01)

Het registratienummer hoeft niet meer in het rapport te worden opgenomen. 

IB22: Classificatie van geconstateerde gebreken (versie 2.0:2024-01)

Een belangrijke wijziging in Informatieblad 22 (IB22) is dat IB22 is uitgebreid met een nieuwe groep F (geen of onjuiste informatie). Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen constateringen (rood, oranje en geel) en opmerkingen (blauw). Opmerkingen met classificatie 4 (blauw) leiden niet tot een afmelding van de inspectie met constatering. Overige aanpassingen zijn als volgt:

 • Expliciete vermelding dat de classificatie in het inspectieverslag opgenomen moet worden. Vermelding van de groep is optioneel.
 • Vermelding dat de installatie-eigenaar altijd verantwoordelijk is voor het herstel.
 • Vermelding dat bij SCOPE 10 enkel Groep B classificaties worden opgenomen.
 • Diverse tekstuele aanpassingen en toevoegingen.

IB24: Handreiking inspectie elektrisch materieel (versie 1.0:2024-01)

Een opvallende toevoeging is het nieuwe Informatieblad, IB24. Dit document richt zich op onderwerpen waarover vaak vragen of onduidelijkheden bestaan. De basis voor IB24 wordt gevormd door de geldende normen, en de interpretatie ervan gebeurt op basis van het doel van de inspectie.  Het belangrijkste kenmerk van IB24 is dat het waarschijnlijk nooit af zal zijn, aangezien er voortdurend aan nieuwe onderwerpen wordt gewerkt. Deze onderwerpen zijn in de vorm van hoofdstukken geïmplementeerd. Het nieuwe informatieblad zal de komende tijd regelmatig worden geüpdatet.  

Kennis- en bekwaamheidseisen (versie 9.4:2024-01)

In de Kennis- en bekwaamheidseisen zijn een aantal zaken toegevoegd en gewijzigd. 

Toegevoegd:

 • De kandidaat kan bepalen of een inspectieplan uitvoerbaar en controleerbaar is en of het de werkelijke situatie betreft (paragraaf 8.9.3).
 • De vereffeningsleidingen zijn in paragraaf 8.12.1 toegevoegd.
 • De kandidaat kan toetsen of de elektrische installatie volgens NEN 1010 voldoet (paragraaf 8.21). Ook voor periodieke inspecties.
 • De kandidaat kan beoordelen of de stuurstroom op de juiste wijze is uitgevoerd (paragraaf 8.33.5).
 • De tekst kleurcoderingen is aangepast (paragraaf 8.33.12).
 • De kandidaat kan bepalen of een inspectieplan uitvoerbaar en controleerbaar is en of het de werkelijke situatie betreft (paragraaf 10.8). Dit punt is onder de KBE van TD14 weggevallen en is dus niet nieuw. 
 • Nozzle is toegevoegd in de volgende paragrafen 2.19, 2.23.1, 2.23.2, 2.23.3, 2.24 en 2.27.

Gewijzigd:

 • Titel hoofdstuk 2.4 is verwijderd.
 • Enkele bouwkundige begrippen in paragraaf 8.19 zijn verwijderd.
 • De Block niveau is gewijzigd van 2 naar 3 (A61, 5a61, 5.01, 7c15, 8.1, 8.10, 8.11, 8.15, 8.16 en 8.17)

Om gebruikers in staat te stellen de veranderingen gemakkelijk te identificeren, heeft SCIOS twee versies van elk gewijzigd document beschikbaar gesteld. De eerste versie bevat markeringen die de specifieke wijzigingen aanduiden, terwijl de tweede versie een schone, bijgewerkte versie is zonder zichtbare aanpassingen. 

[Bron: SCIOS]
 

 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign