Wijzigingen Technische Documenten en Informatiebladen SCIOS

Geplaatst op 31-10-2023

Het SCIOS College van Deskundigen (CvD) heeft een aantal wijzigingen gemaakt in haar Technische Documenten en Informatiebladen. Deze wijzigingen gaan morgen in en betreffen de volgende documenten:

 • TD18: Inspectie van zonnestroomsystemen (versie 2.1:2023-11)
 • IB12: Nageschakelde apparatuur (versie 1.1:2023-11)
 • IB27: Handreikingen inspectie explosieveilige installaties (versie 1.1:2023-11)
 • IB28: Aansprakelijkheid (versie 1.0:2023-11) (NIEUW)

TD18: Inspectie van zonnestroomsystemen (versie 2.1:2023-11)

In het Technisch Document voor het inspecteren van zonnestroomsystemen zijn de meeste aanpassingen verricht. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • De toevoeging van de (laatste) aanvullende stekercombinatie Stäubli MC 4-Twinsel;
 • De verduidelijking dat de tabel met stekercombinaties uitsluitend bedoeld is om de inspecteur ruimte te bieden bepaalde combinaties als opmerking en niet als constatering te classificeren. Deze tabel is niet bedoeld om installateurs toe te staan van de norm af te wijken.
 • De verduidelijking dat de tabel met stekercombinaties niet verder wordt uitgebreid.
 • Niet-geteste stekercombinaties van installaties die op of na 1 januari 2017 zijn gemonteerd, leiden tenminste tot een classificatie ‘Gering’ (geel).
 • De optie tot overname meetgegevens bij grote grondgebonden of drijvende installaties;
 • De verwijzing naar NEN-EN-IEC 62305 is verwijderd. Het is niet de bedoeling dat de inspecteur de bliksembeveiliging zelf controleert, maar enkel vaststelt dat deze is gebouwd volgens de specificaties van de maker.
 • Als een thermografische camera wordt gebruikt, moet deze aan de eisen uit TD17 voldoen.

Omdat deze wijzigingen van invloed kunnen zijn op uw werkzaamheden, heeft BvS een overgangsperiode ingesteld, waarbij u t/m 1 mei 2024 de tijd heeft om uw werkzaamheden aan deze wijzigingen aan te passen. Van alle gewijzigde documenten zijn er op dit moment twee verscies beschikbaar: een versie waarin de wijzingen zijn gemarkeerd en een schone versie. 

IB12: Nageschakelde apparatuur (versie 1.1:2023-11)

In het informatieblad IB12 voor nageschakelde apparatuur zijn verschillende tekstuele aanpassingen gedaan om de tekst te verduidelijken en te preciseren.

IB27: Handreikingen inspectie explosieveilige installaties (versie 1.1:2023-11)

Ook in dit informatieblad voor het inspecteren van explosieveilige installaties zijn vooral tekstuele aanpassingen verricht om de tekst te verduidelijken en te preciseren. 

IB28: Aansprakelijkheid (versie 1.0:2023-11)

Het informatieblad IB28 over aansprakelijkheid is een nieuw document. Dit document geeft inzicht in de aansprakelijkheid. Wat houdt het in, wanneer komt het voor, wie is aansprakelijk? In het document zijn ook typische inspectievoorbeelden opgenomen met een inschatting van de mogelijke juridische overwegingen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan rechtsvormen en de omgang met algemene voorwaarden. Dit document is geen adviesdocument. Het is een juridische inschatting bij concrete situaties waar aansprakelijkheid aan de orde is of aan de orde dreigt te komen. 

[Bron: SCIOS]

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign