Verduurzamen met waterstof

Geplaatst op 15-06-2023

Uiterlijk 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat we tegen deze tijd alleen nog duurzame energiebronnen willen gebruiken. Waterstof kan bij de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie een belangrijke rol spelen. Maar wat is waterstof precies, wat houdt groene, grijze en blauwe waterstof in en wat zijn de voor- en nadelen van waterstof? 

Wat is waterstof?

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Waterstof komt namelijk niet in pure vorm voor; het moet gewonnen worden uit een andere energiebron, zoals aardgas of water. Daarbij is energie (elektriciteit of aardolie) nodig. Doordat waterstof energie kan bevatten, wordt het als een energiedrager beschouwd. 

Waterstof heeft geen kleur, smaak of reuk en kan in vergelijking met andere stoffen veel energie opslaan welke bij verbranding vrijkomt. 

Groene, grijze en blauwe waterstof: wat betekenen deze kleuren?elektrolyse

De kleur waterstof zegt niets over de kleur van de waterstof, maar over het soort energie waarmee de waterstof is gemaakt. 

Groene waterstof

Groene waterstof is waterstof gemaakt van duurzaam opgewekte elektriciteit, zoals wind- of zonne-energie of waterkracht. Waterstof kan door middel van elektrolyse worden geproduceerd. Dit is een methode waarbij water met behulp van elektriciteit in waterstof wordt omgezet. De elektriciteit wordt hierbij gebruikt om het water te splitsen waarna water wordt omgezet in waterstof en zuurstof. Omdat bij dit proces geen CO2 vrijkomt, is groene waterstof volledig duurzaam. 

Grijze waterstof

Vrijwel alle waterstof in Nederland is grijs. Grijze waterstof wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, voornamelijk aardgas. Hoewel deze methode goedkoop is, heeft het als nadeel dat er bij de productie CO2 vrijkomt.

Blauwe waterstof

Blauwe waterstof is als het ware grijze waterstof; voor de productie wordt immers aardgas gebruikt. Het verschil tussen blauw en grijs is dat de CO2 die bij de productie van grijze waterstof vrijkomt, niet in de lucht terechtkomt, maar wordt opgeslagen of gebruikt. CO2 kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in lege gasvelden onder de zeebodem. Deze methode is duur en wordt in Nederland nog niet toegepast. 

Voor- en nadelen van waterstof

De meeste waterstof die momenteel wordt gebruikt, is grijs. Deze waterstof is niet voldoende milieuvriendelijk als het gaat om verduurzamen. Als het gaat om duurzaamheid, is het dus belangrijk te weten om wat voor soort waterstof het gaat. De voor- en nadelen hieronder zijn gericht op groene waterstof. 

Voordelen

 • Waterstof is duurzaam wanneer het met wind- of zonne-energie wordt geproduceerd (groene waterstof). Bij de verbranding van groene waterstof komt geen CO2 vrij. 
 • Waterstof kan in grote hoeveelheden worden opgeslagen en getransporteerd. Opslaan kan in bijvoorbeeld lege aardgasvelden of zoutkoepels. De opslag van waterstof zorgt voor minder energieverlies en kan later worden gebruikt. 
 • Waterstof kan meer energie bevatten dan elke andere stof. 
 • Waterstof kan gebruikt worden voor diverse doeleinden, waaronder het opwekken van elektriciteit en brandstof voor huishoudelijke, industriële en transportdoeleinden. 
 • Waterstof kan bijdragen aan het verduurzamen van industriële processen.

Nadelen

 • De productie van groene waterstof is duur en neemt veel tijd in beslag. Grijze waterstof is daarentegen veel makkelijker te maken, goedkoper, maar niet duurzaam. 
 • Waterstof is een zeer ontvlambaar gas. Dit betekent dat veiligheidsmaatregelen essentieel zijn om lekkages en explosies te voorkomen. 

Masterclass Waterstof

Wilt u meer weten over waterstof? Volg dan onze masterclass over waterstof. Tijdens deze masterclass worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • eigenschappen van waterstof;
 • de productie van waterstof;
 • de opslag van waterstof;
 • de toepassingen van waterstof;
 • waterstof en verbranding;
 • waterstof en veiligheid;
 • rekenen aan waterstof m.b.t. stookinstallaties.

Meer informatie over onze Masterclass Waterstof
 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign