Alleen herstelverklaring niet meer voldoende

Geplaatst op 22-11-2021

De afhandeling van herstel is sinds 1 oktober 2021 door het SCIOS gewijzigd. Het alleen aanleveren van een ingevulde herstelverklaring naar aanleiding van een SCIOS Scope 10 en/of 12 inspectie met gebreken en/of constateringen is niet meer voldoende. Deze wijziging geldt voor alle SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven.

Elektrotechnische installaties met gebreken en constateringen

Wanneer uit een inspectie blijkt dat uw elektrotechnische installatie gebreken en/of constateringen vertoont, dan wordt uw installatie nog steeds in het SCIOS-portaal met de status “met constateringen” afgemeld. Als opdrachtgever dient u deze gebreken en/of constateringen te (laten) verhelpen. Voorheen kon u de installateur een herstelverklaring laten invullen nadat de gebreken waren hersteld. Vervolgens kon uw installatie in het SCIOS-portaal met de status “zonder constateringen” worden afgemeld. Dit laatste is nu veranderd. Nadat de gebreken en/of constateringen zijn verholpen, zijn er nu twee manieren waarop het herstel wordt beoordeeld. Deze manieren zijn:

  • herinspectie door een inspecteur op locatie;
  • beoordeling van de aangeleverde bewijslast / documentatie. 

Welke manier van toepassing is, is afhankelijk van het soort installatie en het aantal constateringen. Houd er rekening mee dat aan beide manieren kosten verbonden zijn. 

Herinspectie door inspecteur op locatie

Een herinspectie is noodzakelijk wanneer er sprake is van minstens één afwijking in de metingen en beproevingen of indien er meer dan 25 gebreken zijn geconstateerd. 

Bij een herinspectie komt een inspecteur op locatie. De inspecteur controleert of alle gebreken en constateringen zijn verholpen. Vervolgens ontvangt u een aangepaste rapportage. Zijn alle gebreken en/of constateringen verholpen, dan wordt de inspectie in het SCIOS-portaal afgemeld met de status “zonder constateringen”. 

Beoordeling van de aangeleverde bewijslast / documentatie  

Wanneer er geen meetfout is geconstateerd, maar er sprake is van 25 visuele fouten of minder, dan kunt u in de meeste gevallen ook bewijsmateriaal inleveren. Het bewijsmateriaal dient te bestaan uit:

  • een volledig ingevulde en ondertekende herstelverklaring (laatste pagina van de inspectierapportage);
  • een duidelijke foto van ieder individueel gebrek waaruit blijkt dat het gebrek op de juiste manier is hersteld. Hierbij dient de bestandsnaam van iedere foto naar de betreffende gebreken te verwijzen. 

Alle aangeleverde documenten worden vervolgens beoordeeld. Indien alle gebreken en/of constateringen duidelijk zijn verholpen, wordt de inspectie “zonder constateringen” in het SCIOS-portaal afgemeld. 

Meer weten

Heeft u vragen over deze wijziging, neem dan gerust contact met ons op via 088 - 467 73 00 of via info@parkstad-inspecties.nl.

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign