Nieuw bij Parkstad Opleidingen: Masterclass IB22

Geplaatst op 30-06-2021

Vanaf juli biedt Parkstad Opleidingen een masterclass IB22 aan inspecteurs die voor 1 juli zijn opgeleid voor SCIOS scopes 8, 10 en 12 alsook aan inspecteurs die een opleiding voor een van deze scopes gaan volgen. Deze masterclass wordt in Schinnen én in Den Bosch gegeven.

Tot voor kort was er geen standaardmethode voor inspecteurs voor het vaststellen van elektrische gebreken, afwijkingen en/of defecten. Hierdoor kon de ernst van deze constateringen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd door opdrachtgever en opdrachtnemer(s). Nu de IB22 met ingang van 1 juli verplicht is bij inspecties volgens SCIOS scopes 8, 10 en 12, komt hierin verandering. Om ervoor te zorgen dat inspecteurs zo spoedig mogelijk op de hoogte zijn van de ins en outs van de IB22 starten we komende maand met vier masterclasses. 

Wat houdt IB22 in?

IB22 staat voor Informatieblad 22. IB22 is een classificatiemethode die beschrijft hoe gebreken, defecten en afwijkingen van elektrisch materiaal – die bij de uitvoer van inspecties worden geconstateerd - worden geclassificeerd. Het doel van IB22 is het effect van dergelijke constateringen (bijvoorbeeld het gevaar op brand of persoonlijk letsel) vast te stellen. Hiermee wordt de eenduidigheid in de branche vergroot, wat weer zorgt voor meer consistentie in de inspectierapporten.  

Classificatie IB22

De classificatiemethode IB22 gebruikt een viertal kleuren voor het classificeren van constateringen. Deze kleuren zijn rood, oranje, geel en blauw. Hieronder wordt bondig beschreven wat deze kleuren betekenen:

Rood een ernstige constatering. Het gevaar op letsel en/of brand is voortdurend aanwezig. 
Oranje: een aanzienlijke constatering. Het gevaar van blijvend letsel/onherstelbaar letsel en/of brand kan zich voordoen. 
Geel een beperkte/geringe constatering. Het gevaar van herstelbaar letsel of schade kan zich voordoen. 
Blauw: staat voor nihil; er is minimaal gevaar aanwezig. 

Aan elke classificatie zijn acties en richttermijnen gekoppeld. 

Meer informatie over de kleurcodering en het gebruik van de IB22 leest u in het SCIOS-informatieblad

Masterclass IB22

Bent u voor 1 juli 2021 voor SCIOS scope 8, 10 en/of 12 opgeleid of gaat u binnenkort een opleiding volgen voor een van deze scopes? Dan dient u voor de uitvoer van inspecties volgens SCIOS Scopes 8, 10 en 12 ook kennis te hebben over deze nieuwe IB22-classificatiemethode. 

In juli start Parkstad Opleidingen met 4 masterclasses over IB22, en wel op 16 juli om 09.00 uur en om 13.00 uur in Den Bosch en op 23 juli om 09.00 uur en om 13.00 uur in Schinnen.

Tijdens deze masterclass krijgt u inzicht in:

  • de eenduidige classificatiemethode voor elektrische gebreken, waaronder de kleurcodering en het soort constateringen;
  • het stappenplan behorende bij de IB22-methode;
  • het gebruik van IB22 bij inspecties van elektrisch materieel, zoals SCIOS scopes 8, 10 en 12.

 

Interesse? Schrijf u dan snel in voor deze masterclass of neem contact met ons op via 088 – 467 73 73 voor meer informatie.

 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign