Belangrijkste wijzigingen in de NEN 1010:2020

Geplaatst op 21-05-2021

In oktober 2020 is de NEN 1010 herzien. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in deze norm (NEN 1010:2020) en wat betekenen deze wijzigingen voor u en voor de NEN 4010:2020? 

NEN 1010

De NEN 1010 is van toepassing op het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties in de woning- en utiliteitsbouw en in de industrie. Het kan om nieuwe installaties gaan, maar ook om wijzigingen en uitbreidingen van elektrische installaties. Daarnaast wordt de NEN 1010 gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten. Hierdoor wordt de NEN 1010 ook wel beschouwd als een opleveringsnorm.

Wijzigingen NEN 1010:2020

De nieuwe NEN is beter leesbaar en begrijpelijk gemaakt. Er wordt consistent gebruik gemaakt van termen; Engelse teksten worden verduidelijkt en om te voorkomen dat teksten onnodig lang worden, wordt er meer gebruik gemaakt van afkortingen. Een toestel voor aardlekbeveiliging/Residual Current Device wordt op deze manier afgekort tot RCD. 

Verder zijn verwijzingen naar de NEN 8012 komen te vervallen en is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de NEN 1010:2020. Dit nieuwe hoofdstuk (hoofdstuk 8) gaat over energieaspecten. Hierin wordt o.a. ingegaan op de verschillende facetten van energie-efficiëntie, zoals afspraken over de aanlevering van installaties met betrekking tot energietransitie alsook eisen en aanbevelingen voor het veilig functioneren van dergelijke elektrische installaties. Het nieuwe hoofdstuk wordt afzonderlijk gepubliceerd, aangezien de ontwikkelingen op het gebied van energie-efficiëntie naar verwachting snel zullen wijzigen waardoor dit deel dan ook met regelmaat zal worden aangepast. 

Hoofdstuk 8 van de NEN 1010:2020 is niet alleen van toepassing op woning- en utiliteitsbouw en industrie, maar ook op particulieren, de zogenaamde prosumenten met PV-panelen op het dak. 

Meer informatie over deel 8 NEN 1010

Toepassing vernieuwde norm

De herziene versie van de NEN 1010: 2020 is reeds beschikbaar, maar is nog niet automatisch van toepassing in het Algemeen Bouwbesluit. De herziene norm mag worden toegepast, indien dit tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is afgesproken. 

NEN 4010:2020

Naar aanleiding van de wijzigingen in de NEN 1010:2020 is uiteraard ook de NEN 4010 aangepast. De NEN 4010 is een vereenvoudigde versie van de NEN 1010 en staat ook wel bekend als de beter leesbare NEN 1010. Lees meer over de wijzigingen in de NEN 4010:2020.

Opfriscursus NEN 1010

Wilt u precies weten wat er in de NEN 1010 is veranderd en wilt u uw kennis van deze norm opfrissen? In de maanden september en november starten we met een opfriscursus NEN 1010. Interesse? Lees meer over onze opfriscursus NEN 1010 of neem contact met ons op via 088 467 73 73

Wilt u graag installaties gaan meten en inspecteren volgens de NEN 1010? Dan bieden we in de maanden september en november ook een basiscursus NEN 1010 aan. 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign