Vertrouw niet blind op specs die je vooraf krijgt toegestuurd

Geplaatst op 29-10-2020

In Nederland zijn inmiddels veel verschillende soorten PV-panelen en omvormers in omloop. Onze ervaring is dat soms nog tijdens de uitvoering van type wordt gewisseld. Dan kan het gebeuren dat het type panelen op het dak afwijkt van het type dat in de technische specificatie staat. Met een beetje pech kun je die panelen niet klakkeloos op de te voren bedachte wijze aansluiten. Ook de omschreven omvormer wordt nog wel eens gewisseld voor een ander type met hetzelfde maximale vermogen. Dat is de ervaring uit de tientallen inspecties die inmiddels op last van verzekeraars zijn uitgevoerd door Parkstad Inspecties, een van de twee Nederlandse inspectiebedrijven die op dit moment al hiervoor zijn gecertificeerd.

Google is your best friend

Gelukkig is heel veel informatie over PV-panelen en omvormers  op internet te vinden. Lukt dat niet, dan kun je altijd nog bellen met de fabrikant. De werking van componenten kan per merk en zelfs type verschillen, ontwikkelingen gaan momenteel razend snel. Ook de meest ervaren elektrotechnicus kent onmogelijk de technische specificatie van alle in gebruik zijnde onderdelen van zonnestroominstallaties.

Voorsorteren op goedkeuring bij inspectie

Verzekeraars vragen steeds vaker een SCIOS Scope 12 inspectie. Dat is de nieuwe inspectiestandaard die in 2020 door het Verbond van Verzekeraars samen met deskundigen uit de PV-panelen- en inspectiebranche in het leven is geroepen. De inspecteur beoordeelt zowel visueel als middels metingen de gehele zonnestroominstallatie, bestaande uit de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). Ze kijken naar brandrisico's en de elektrische veiligheid.

Om een installatie goedgekeurd te krijgen, moet tijdens de inspectie beschikbaar zijn:

  • Het legplan van de panelen; stel dit dus altijd ter beschikking aan de eindgebruiker;
  • het kabelplan (> 1 streng);
  • het ballastplan c.q. fixeerplan;
  • bij meer dan 50 PV-panelen de verklaring van het constructiebureau dat de dakconstructie het gewicht van de PV-panelen en de ballast kan dragen, inclusief de constructieberekeningen;
  • installatiegegevens zoals installatieschema’s, installatietekeningen.

Voor een volledige inspectie moet de inspecteur de omvormer(s) en PV-panelen veilig kunnen bereiken, eventueel via een hoogwerker.

Tip: Laat tijdens het plaatsen al tussencontroles uitvoeren

SCIOS (dus indirect de verzekeraar) vraagt dat alle connectoren worden gecontroleerd. Dat kan alleen maar tijdens de aanleg, want daarna zijn ze niet meer bereikbaar.

Tip: check of alle connectoren goed zijn aangesloten. Laat tijdens het plaatsen al een tussencontrole  uitvoeren op dit punt en alle andere later niet meer bereikbare onderdelen. Laat deze bevindingen ook vastleggen in een opleverrapport. De inspecteur kan dat later dan opnemen in zijn eindrapport. Dat scheelt later veel gedoe!

MEER WETEN?

Heb je vragen of wil je een inspectie van een zonnestroominstallatie laten uitvoeren? Bel ons op 088-467 73 00.
Zelf inspecteren? Tijdens een SCIOS Scope 12 opleiding leer je waar je precies op moet letten. 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign