Gevaarlijke situaties in stookinstallaties opgespoord bij SCIOS-inspecties

Geplaatst op 07-06-2020

"Als we technische installaties verwaarlozen, levert dat vroeg of laat gevaarlijke situaties op", aldus Doekle Terpstra van Techniek Nederland aan alle gebouweigenaren en -beheerders.

Géén tijdige inspectie van uw stookinstallaties (gas, olie of biomassa) kan bijvoorbeeld leiden tot:
1. koolmonoxidevergiftiging
2. brandgevaar

3. onnodig energieverbruik
4. bodemvervuiling
5. productiestagnering
6. ontploffingsgevaar


Dit willen we te allen tijde voorkomen! Bij SCIOS-inspecties komen dit soort gevaren naar boven.
Hieronder enkele voorbeelden van situaties die wij zoal zijn tegen gekomen.

Rookgaslekkages

Op de foto: de verkeerd aangesloten luchttoevoer- en rookgasafvoerleiding zorgden in deze stookruimte voor een gevaarlijke situatie. Door de lekkage in de luchttoevoer haalde het cv-toestel zijn lucht uit de stookruimte, niet uit de buitenlucht, zoals bedoeld. De lekkage in het rookgaskanaal zorgde ook nog eens ervoor dat het rookgas in de stookruimte terecht kwam. Daarnaast liep het condenswater uit de leidingen op de behuizing van het toestel, waardoor deze flink werd aangetast.
Dat de inspecteur de installatie heeft afgekeurd, moge duidelijk zijn.

Onze inspecteurs komen regelmatig rookgaslekkages tegen bij cv-ketels doordat de afdichtingen van de rookgasafvoer zijn verdroogd of niet goed zijn (terug)geplaatst bij het onderhoud. Niet erg wenselijk als je je bedenkt dat de meeste van dit soort ketels in een slecht geventileerde ruimte hangen, die dan ook nog vaak gebruikt worden als opslag van bijvoorbeeld schoonmaakspullen of kantoorbenodigdheden.

Dat dit tot levensgevaarlijke situaties kan leiden bleek wel toen onze inspecteur bij binnenkomst van een stookruimte een verhoogde concentratie CO mat. Er bleek een lekkage in het rookgasafvoerkanaal te zitten. De gemeten waarde vlakbij de lekkage bleek boven de 1000 ppm, terwijl de CO meter bij 25 ppm in alarm gaat. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als die ruimte was betreden door iemand die geen zonder persoonlijke CO meter bij zich had.

Defecten aan installaties

Bij een productieoven functioneerde de noodstop niet. Die bleek al langer te zijn overbrugd. Bij een calamiteit zou de installatie gewoon in bedrijf blijven met alle risico’s van dien.

De gasdrukregelset bij een gastoestel reduceert de gasdruk in de toevoerleiding. Als die niet naar behoren functioneert (voor kenners: de afblaasveiligheid greep wel in, maar de afslagveiligheid niet), dan wordt de gasdruk niet meer goed bewaakt. Dat kan leiden tot gaslekkages en defecten aan het gastoestel.
In een ander geval greep de afblaasveiligheid te snel in, waardoor er op jaarbasis 500 m3 gas naar de buitenlucht werd afgeblazen. Gevolg: onnodig gasverbruik en extra broeikasgas in de buitenlucht.

Verkeerde afstellingen

Van een productieoven was de verbranding dusdanig slecht afgesteld dat in het rookgas veel te veel CO werd geconstateerd, namelijk meer dan 30.000 ppm! Naast de uitstoot van extra broeikasgas in de buitenlucht, zou een lekkage in de productiehal direct tot een levensgevaarlijke situatie leiden door de hoge concentratie koolmonoxide in de lucht.

Door een programmeringsfout in de PLC besturing van een WKK gasmotor, bleven de gaskleppen nog 30 seconden open staan nadat de motor door een beveiligingsingreep was gestopt. De gasophoping die dan in de motor ontstaat, kan onder meer leiden tot een ontploffing.

Om uiteenlopende redenen verstellen gebruikers de gas-, proces- en luchtdrukbeveiligingen van een stookinstallatie. De afstellingen voldoen dan niet meer aan de regelgeving. Ook functioneren beveiligingen niet meer als beveiliging. Logisch dat dan de veiligheid van de stookinstallatie in het geding is.

Blusvoorziening van een biomassaketel

Van een biomassaketel was de watertoevoervoorziening afgesloten vanwege een lekkage, die door vorstschade was ontstaan. Het buiten bedrijf stellen van de blusvoorziening werd vergemakkelijkt door de aanwezige afsluithendel. Naast reparatie van de lekkage adviseerde onze inspecteur de hendel aan de afsluiter te verwijderen, zodat in de toekomst het bluswater niet meer onbedoeld en zonder gereedschap kan worden afgesloten.

Problemen met brandstoftoevoerleidingen

Tijdens een inspectie werd een gaslek in de gasleiding onder de bestrating van een schoolplein ontdekt. Het schoolplein werd direct ontruimd. Dat lek zat er al langere tijd; het was een kwestie van geluk dat de lekkage nooit tot ongevallen heeft geleid.

Onze inspecteur ontdekte in een gasleiding afsluiters, die gekeurd en geschikt zijn voor water. Als componenten worden gebruikt die niet geschikt zijn voor hun toepassing, kan dat – direct of op termijn – leiden tot lekkages en gevaarlijke situaties.

Meer weten over inspectie van stooktoestellen?

Kijk op onze website, vul onze calculator in voor een offerte of bel 088 487 73 00 voor advies in uw situatie.

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign