Corona maatregelen Parkstad Inspecties en Parkstad Opleidingen

Geplaatst op 04-05-2020

Bij het verrichten van onze werkzaamheden volgen wij uiteraard alle maatregelen en adviezen van de rijksoverheid op. Wij informeren u graag over onze werkwijze. 
NB: dit document wordt regelmatig bijgewerkt. Laatste update 03-11-2021.

Voor werkzaamheden op locatie bij onze opdrachtgevers:

  • Onze medewerkers volgen de hygiënerichtlijnen van het RIVM op. Dat betekent onder meer dat zij thuis blijven bij gezondheidsklachten (hoesten en niezen). Daarnaast zijn we nog steeds voorzichtig en geven we elkaar de ruimte.
  • Onze medewerkers houden zich aan de voorschriften die gelden op uw locatie en die aan hen kenbaar worden gemaakt; zij werken mee aan een eventuele extra toegangscontrole.
  • Het is onze medewerkers niet toegestaan te werken in ruimtes waar anderen aanwezig zijn met bovengenoemde gezondheidsklachten.

Voor onze opleidingen in Den Bosch en Schinnen:

  • Deelnemers met ziekteverschijnselen die op corona lijken, mogen niet deelnemen. Hen wordt een alternatieve lesdatum aangeboden.
  • Deelnemers reinigen bij binnenkomst hun handen.
  • Leslokalen zijn zo ingericht dat iedereen voldoende afstand van elkaar kan houden.
  • De lunch is hygiënisch verpakt; de zitplaatsen zijn zo ingericht dat iedereen steeds de anderhalve meter afstand kan aanhouden.
  • Bij de praktijkoefeningen vragen we iedereen zoveel mogelijk eigen meetmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken; voor praktijkopdrachten zijn er daarnaast wegwerphandschoenen en haarnetjes beschikbaar en wordt het gebruikte gereedschap, meetmiddel of toestelonderdeel waar nodig steeds gereinigd. Voor tussendoor reinigen van de handen is gel aanwezig.
  • Tijdens het zich verplaatsen in ons gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht. Wanner u op uw plek zit tijdens de theorieles/theorie-examen/lunch mag het mondkapje af. 

Algemeen:

Natuurlijk zorgen wij voor voldoende zeep en desinfectiemateriaal in Schinnen en Den Bosch. Oppervlakken, apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen, waar het virus zich aan kan hechten en die worden aangeraakt, maken we dagelijks of na gebruik schoon conform de richtlijnen van het RIVM.

We volgen de ontwikkelingen op de voet. Waar nodig passen we onze werkwijze aan. We houden onze medewerkers hiervan voortdurend op de hoogte. Zo kunt u erop vertrouwen dat de inspecties veilig en met zo min mogelijk besmettingsgevaar voor uw en onze medewerkers of bezoekers worden uitgevoerd.

Heeft u zorgen of vragen, bel ons dan op 088 467 73 00.

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign