Bestrijding coronavirus; lessen in Den Bosch en Schinnen tot 1 mei opgeschort

Geplaatst op 25-03-2020

Bij het verrichten van onze werkzaamheden volgen wij uiteraard alle maatregelen en adviezen van de rijksoverheid op. Samen met onze eigen maatregelen betekent dit:

Voor werkzaamheden op locatie bij onze opdrachtgevers:

  • Onze medewerkers volgen de hygiëne-richtlijnen van het RIVM op. Dat betekent onder meer dat zij thuis blijven bij gezondheidsklachten (hoesten en niezen) en bij persoonlijk contact een minimale afstand van 1,5 meter zullen bewaren.
  • Onze medewerkers houden zich aan de voorschriften die gelden op uw locatie en die aan hen kenbaar worden gemaakt; zij werken mee aan een eventuele extra toegangscontrole.
  • Het is onze medewerkers niet toegestaan te werken in ruimtes waar anderen aanwezig zijn met bovengenoemde gezondheidsklachten.

Voor onze opleidingen in Den Bosch en Schinnen:

Op onze locaties in Schinnen en Den Bosch golden de afgelopen weken al strenge hygiënemaatregelen. We gaven les aan kleine groepen deelnemers en hielden op elk moment - ook in de praktijklessen - de anderhalve meter onderlinge afstand aan. De verscherpte maatregelen die maandag 23 maart jl. zijn afgekondigd, laten nog steeds ruimte om op deze manier les te geven. De maatregelen zijn echter bedoeld om contact zoveel mogelijk te vermijden en hoe we het ook wenden of keren: tijdens de les maken deelnemers en docent contact met elkaar, zij het op veilige afstand. Wij staan voor veiligheid en willen die ook kunnen garanderen voor al onze bezoekers en cursisten.

Daarom zien we ons genoodzaakt de lessen die tot 1 mei a.s. zijn gepland op te schorten. 

Algemeen:

De bezetting op kantoor is beperkt, maar alle medewerkers zijn bereikbaar via hun persoonlijk mailadres en mobiele telefoon.

Natuurlijk zorgen wij voor voldoende zeep en desinfectiemateriaal in Schinnen en Den Bosch. Oppervlakken, apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen, waar het virus zich aan kan hechten en die worden aangeraakt, maken we dagelijks of na gebruik schoon conform de richtlijnen van het RIVM.

We volgen de ontwikkelingen op de voet. Waar nodig passen we onze werkwijze aan. We houden onze medewerkers hiervan voortdurend op de hoogte. Zo kunt u erop vertrouwen dat de inspecties veilig en met zo min mogelijk besmettingsgevaar voor uw en onze medewerkers of bezoekers worden uitgevoerd.

Heeft u zorgen of vragen, bel ons dan op 088 467 73 00.

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign