Nieuwe regels voor installateurs van gasverbrandingstoestellen tot 100 kW

Geplaatst op 11-12-2019

Vanaf 1 juli 2021 mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven met gediplomeerde monteurs werken aan deze cv-installaties. Uitvoerende monteurs moeten aantoonbaar in het bezit zijn van een zogenaamd "Bewijs van Vakmanschap". Dit bewijs krijgt de cv-monteur na het positief afronden van een theorietoets en een praktijkexamen.

CO wet

Al geruime tijd wordt gesproken over de gevaren van schadelijke emissies die kunnen  optreden bij het onoordeelkundig uitvoeren van werkzaamheden aan gasgestookte installaties tot 100 kW. Er werd al langere tijd gewerkt aan een “Kwaliteitsregeling Koolmonoxidepreventie”. Inmiddels is deze wet (ook wel CO wet genoemd) op dinsdag 25 juni 2019 aangenomen door de Eerste Kamer en daarmee definitief. Vanaf 1 juli 2021 mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven met gediplomeerde monteurs werken aan cv-installaties. Vanaf 1 juli 2020 geldt nog een overgangsjaar tot 1 juli 2021.

Focus op vakbekwaamheid

Uitvoerende cv-monteurs krijgen direct te maken met een extra focus op hun vakbekwaamheid. Deze vakbekwaamheid is van groot belang om met name de inbedrijfstelling van een toestel volgens de gestelde regels uit te kunnen én mogen voeren. Heeft een cv-monteur onvoldoende kennis of kunde, dan is er werk aan de winkel. Deze bijscholing dient uiterlijk voor 1 juli 2021 te zijn uitgevoerd op basis van een geaccrediteerde opleiding. De bijscholing moet aansluiten op voornoemde wettelijke certificeringsregeling. Er komt dan ook een openbaar kwaliteitsregister waarin geaccrediteerde opleiders zullen worden opgenomen.

Nieuw: Bewijs van Vakmanschap

Als een installatiebedrijf zich wil certificeren voor het werken met gasverbrandingstoestellen, dan moeten de uitvoerende cv-monteurs aantoonbaar in het bezit zijn van een zogenaamd Bewijs van Vakmanschap. Dit bewijs krijgt de cv-monteur na het positief afronden van een theorietoets en een praktijkexamen.

Vragen

We zullen u in de nabije toekomst nader informeren inzake de regeling, haar reikwijdte en de consequenties. Maar één ding is zeker: de regeling komt er en de deadlines zijn gesteld.

 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign