Vervangt de NEN 4010 de NEN 1010?

Geplaatst op 06-12-2019

U heeft in de media vast ook over de NEN 4010 gelezen. De norm die in de volksmond ook wel de  “vereenvoudigde NEN 1010” wordt genoemd, is in januari van dit jaar gepubliceerd. De officiële titel luidt: ” Elektrische installaties voor laagspanning – Eisen voor de algemene Nederlandse installatiepraktijk”.

Geen vervanger

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de NEN 4010 vervangt niet de NEN 1010 en vult deze ook niet aan. Dan zou je denken: waarom is deze Norm dan gemaakt? Al jaren wordt geklaagd over de nogal juridische taal in de NEN 1010. De Norm is te dik, er staat te veel in wat de gemiddelde installateur niet tegenkomt in de praktijk en is te interpretatie-gevoelig. Daarbij is het praktisch werken met deze norm door al het vooruit en achteruit geblader onhandig.

NEN 4010 is in 90 % van de gevallen wel toepasbaar 

Techniek Nederland (voorheen Uneto VNI) heeft zich sterk gemaakt en “officieel” de opdracht geplaatst bij de NEN voor het maken van deze NEN 4010. Een versie die eenvoudiger en logischer in gebruik is, en beter aansluit bij de doelgroep. Om dit te kunnen doen is kritisch gekeken wat er in moest komen te staan. De maatstaf was: het moet alles omschrijven wat in 90% van de gevallen voorkomt. Alle “uitzonderingen” worden dan ook uitgesloten. Het is heel belangrijk om, voordat u de NEN 4010 toepast, te bepalen of de situatie wel binnen het toepassingsgebied van de NEN 4010 valt. Dit toepassingsgebied en de uitzonderingen staan duidelijk omschreven in het eerste hoofdstuk.  

Toepassingsgebied

Denk bij het toepassingsgebied aan: elektrotechnische installaties in gebouwen die bestemd zijn voor bewoning, zakelijke doeleinden, publieke functies, maar ook licht industriële doeleinden en landbouw. Bij uitzonderingen moet u in deze eerste uitgave denken aan energie opwekkers (PV-panelen), DC-netwerken, TN-C stelsels, medische ruimtes, campings, jachthavens en kermis/pretparktoestellen. Als de installatie niet binnen het toepassingsgebied valt, kun je dus nog altijd terug vallen op de NEN 1010. 

Door de afkadering van het toepassingsgebied, het toepassen van “als dit….., dan dat……” tabellen  en de meer logischere beschrijving is de NEN 4010 momenteel 177 pagina’s dik. Dit ten opzichte van de ruim 700+ pagina’s van de huidige NEN 1010. Hij wordt in de praktijk binnen het eerste jaar dan ook als een prettige en goed leesbare norm bevonden.

Bouwbesluit en NEN 4010 vs NEN 1010

Ongeveer 1/3 van de NEN 1010 zijn aangewezen onderwerpen vanuit het Bouwbesluit. De NEN 1010 is zelf niet verplicht (tenzij contractueel aangewezen). Je mag het namelijk altijd beter doen.  De onderwerpen die het bouwbesluit aanwijst staan ook in de NEN 4010 binnen het toepassingsgebied. De NEN 4010 is niet in conflict met de NEN 1010 en daarom gelijkwaardig. Door te bouwen/installeren volgens de NEN 4010 voldoe je automatisch ook aan de eisen uit het Bouwbesluit. Om discussie hierover te voorkomen heeft de NEN dit expliciet vermeld in de eerste pagina’s van de norm NEN 4010.

Inspecteren en de NEN 4010

Het doel is om de volgende uitgave van de NEN 4010 te voorzien van meer informatie. Zo staat er nog niks in over zonnestroom ofwel PV-installaties (Hfst 712 in NEN 1010). Inspecteren is momenteel ook niet opgenomen in deze norm. Maar als je een inspectie uitvoert aan een installatie die volgens de NEN 4010 is aangelegd, kun je de inspectie zeker volgens deze norm uitvoeren. Tot die tijd dienen inspecties volgens de NEN 1010 Hoofdstuk 61 te worden uitgevoerd.

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign