Interview met No Kroeg, reliability engineer bij Sappi Maastricht

Geplaatst op 04-12-2019

De fabriek van Sappi Maastricht bestaat al meer dan 150 jaar. De productiegebouwen in Maastricht, voorheen ‘de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek’ zijn nog steeds beeldbepalend aan de rand van de Maas, nabij het stadscentrum.

De internationale papierproducent is trots op zijn technologisch hoogwaardig productieproces waarbij kwaliteit, duurzaamheid en respect voor natuur en milieu belangrijke elementen zijn. Sappi levert bijvoorbeeld restwarmte uit hun fabriek aan de stadsverwarming van Maastricht. 
Voor het produceren van grafisch karton en verpakkingskarton, circa 250.000 ton per jaar (!), maakt Sappi gebruik van grote professionele stookinstallaties.

No Kroeg, reliability engineer bij Sappi.

Allereerst vraag ik No Kroeg wat hij belangrijk vindt in zijn functie als reliability engineer. No Kroeg: “Mijn focus ligt op het optimaliseren van de prestaties van onze installaties, de technische betrouwbaarheid en onderhoud. Deze zijn essentieel voor de bedrijfscontinuïteit en het milieu. Natuurlijk willen wij de faalkans zo veel mogelijk beperken”.

Sinds 2013 is het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ van kracht en moet de papierfabriek voldoen aan de wettelijke eisen die hierin zijn vastgelegd. Inspecties van stookinstallaties en gasleidingen maken hiervan deel uit.

Gekozen voor Parkstad Inspecties

Op de vraag waarom Sappi gekozen heeft voor Parkstad Inspecties, antwoordt No Kroeg: "Na een selectieronde met enkele erkende inspectiebedrijven, is onze keuze op Parkstad Inspecties gevallen omdat dit voorstel tot samenwerking ons het meeste vertrouwen gaf. Parkstad Inspecties presenteerde zich als onafhankelijke adviseur, met een duidelijk plan van aanpak voor de lange termijn en een goede prijskwaliteit verhouding. In de praktijk blijkt dat Parkstad Inspecties waarmaakt wat zij belooft”.

Inspectie en dossiervorming

Mario Slegers en Guido Stam zijn namens Parkstad Inspecties verantwoordelijk voor de inspectie van de stookinstallaties en gasleidingen. Zo borgen zij de veiligheid, het rendement en een minimale milieubelasting van deze machines en de bijbehorende verbrandingsafvoersystemen en brandstoftoevoerleidingen.

Zelfs voor deze ervaren inspecteurs is de werkomgeving bij Sappi bijzonder. De fabriek beschikt over een warmtekrachtcentrale die warmte genereert en elektrische energie opwekt. De warmte van de gasturbine wordt omgezet in stoom, die na expansie in een stoomturbine wordt gebruikt in het productieproces. De warmtewisselaar die bijdraagt aan de stadsverwarming van Maastricht, staat bovendien op 20 meter hoogte boven op de gasturbines. Hoogtevrees kun je hierbij niet gebruiken.

No Kroeg vult aan: “Inmiddels zorgen de heren ook voor piekfijne installatiedossiers, zodat direct de juiste gegevens beschikbaar zijn en blijven. Denk hierbij aan tekeningen, inspectierapporten en onderhoudshistorie. Voor ons geen versnipperde informatie meer en onnodig tijdverlies en ergernis.”

Oplossingsgericht

No Kroeg vervolgt: “Ik meld wanneer onze machines voor onderhoudswerkzaamheden worden stopgezet. Mario Slegers en Guido Stam stellen zich flexibel op en voeren op de gewenste data en tijdstippen de noodzakelijke inspecties uit. Inmiddels kennen zij de weg hier goed.  

De inspectierapporten zijn volledig en duidelijk. Het taalgebruik is helder, niet alleen voor ons, ook voor de externe uitvoerende partij. Mochten er zaken niet voldoen aan de wettelijke eisen, dan denken de heren proactief met ons mee en dragen alternatieve oplossingen voor de uitvoering aan. Dat waarderen wij zeer. Als bedrijf heb je steeds minder specialisten in huis en moet je volledig kunnen vertrouwen op externe experts”.

Wensen

Op de vraag of er ook nog verbeterpunten in de werkwijze aan te dragen zijn, antwoordt Kroeg dat hij sommige zaken sneller afgehandeld zou willen zien. “Dat ligt echter niet aan Parkstad Inspecties. Wij hebben een enorme drive om te optimaliseren. De momenten waarop wij de machines stilleggen voor onderhoud en inspecties, zijn echter beperkt en het bestellen van onderdelen kost ook tijd. De laatste maand van het jaar gaan wij wederom met Parkstad Inspecties aan de slag, zodat wij met volle kracht vooruit kunnen in het nieuwe jaar.”

Het interview is afgenomen door Lilian Zeekaf van Wij zijn KIT.

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap cookies webdesign gosidesign