Nieuw: periodieke kennistoetsen SCIOS

Geplaatst op 29-03-2019

Na een uitgebreide periode van voorbereiden, start juli 2019 het systeem van periodieke kennistoetsen. Deze kennistoetsen zijn in het leven geroepen omdat het op peil houden van theoretische kennis in een tijd van voortdurende veranderingen van belang is om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die schuilgaat achter het SCIOS-certificaat.

SCIOS was tot nog toe een van de weinige schema’s waarbij het éénmalig aantonen van theoretische kennis voldoende was (in combinatie met een praktijkbeoordeling) om te worden aangemeld als bevoegd persoon. In een sterk veranderende samenleving is het periodiek toetsen van kennis gemeengoed. Denk hierbij een zaken als code 95 op het rijbewijs, of een VCA-diploma.

Een periodieke kennistoets dient eens per zes jaren met goed gevolg te worden afgelegd. Voor EBI en PI geldt dat in dat zesde jaar de praktijkaudit vervalt. Certificaathouder (het gecertificeerde bedrijf) dient de diploma’s van de kennistoets te registreren. De kennistoets dient met succes te zijn afgerond op het moment dat de praktijkaudit plaats zou hebben gevonden of, in het geval van PO, plaatsvindt.

De periodieke kennistoets wordt gefaseerd ingevoerd.

Fase  Doelgroep SCIOS-gecertificeerden
1 uiterlijk 31 december 2020 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die geen diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid is afgegeven dan wel dat het diploma voor 1999 is uitgegeven.
2 uiterlijk 31 december 2021 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2004 is afgegeven.
3 uiterlijk 31 december 2022 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2009 is afgeven.
4 uiterlijk 31 december 2023 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2014 is af geven.
5 uiterlijk  31 december 2024 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die een diploma kunnen overleggen van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat dat voor 2019 is afgeven.
6 Uiterlijk 31 december 2025 moeten die kandidaten zijn geslaagd voor de periodieke toetsing die in 2019 het diploma hebben behaald van de scope waarvoor bevoegdheid bestaat.


De periodieke herhalingstoets moet worden afgelegd bij een door SCIOS erkend examenbureau. Op dit moment zijn er 5 bureaus die zich hiervoor hebben aangemeld: Kiwa Training, Parkstad Inspecties en Van Empel Opleidingen. Parkstad Inspecties is ook erkend voor de scopes 8, 9 en 10, evenals ITV en MaRevin. Zie de website van SCIOS voor de actuele stand van zaken. Het examen zal worden afgenomen middels vragen welke zijn ondergebracht in Testvision.

Een aangemelde medewerker die beschikt over de bevoegdheid voor meerdere scopes/disciplines heeft de mogelijkheid toetsen te combineren:

• Scope 1, 2, 3 en 5

• Scope 4 (diesel- en gasmotoren en turbines)

• Scope 7a, 7b en 7c

Een aangemelde medewerker die niet slaagt voor een combinatietoets, wordt geen diploma voor een deel van de toets verstrekt. De praktische invulling door de certificerende instellingen kon op het moment van het schrijven nog niet worden verduidelijkt.

Bron: Nieuwsbrief BVSCIOS.nl d.d. 27.03.2019

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign