Voorwaarden brandverzekering bedrijven veranderen in 2018

Geplaatst op 03-11-2017

Per 1 januari gaan de voorwaarden voor brandverzekeringen voor bedrijven van veel verzekeraars veranderen. Er zullen andere eisen worden gesteld. Voorheen werd vooral gekeken naar de brandveiligheid van de elektrische installaties. Vanaf 2018 wordt ook gekeken waar de installatie en het aangesloten materieel als ontstekingsbron kan optreden in combinatie met zijn omgeving. Hierdoor kan een mogelijke brand immers snel escaleren. Als eerste inspectiebedrijf in Nederland is Parkstad Inspecties gecertificeerd om deze nieuwe SCIOS Scope 10 inspecties uit te voeren, waarmee brandrisico’s van elektrisch materieel worden opgespoord. Het doel van SCIOS Scope 10 is om de kans te reduceren op schade door brand met een elektrische oorzaak.

Brandschade grote kostenpost voor verzekeraars

Samen met aansprakelijkheid staat brandschade aan de top van de kostenposten bij de verzekeraars. Veel bedrijven zijn de afgelopen jaren gegroeid,” stelt Frank Smits, Commercieel directeur Parkstad Inspecties. “Dat betekent automatisch meer elektrische apparaten, meer stopcontacten. Maar ook dat er meer isolatiemateriaal en andere brandbare materialen in gebouwen aanwezig zijn. Dan kan een klein ongelukje sneller uitgroeien tot een behoorlijke brand.” De schadepost voor de verzekeraar is dan meestal fors te noemen.

Nieuwe brandrisico-inspectie van elektra

Vanaf 1 januari 2018 vragen veel verzekeraars aan bedrijven met een brandverzekering voortaan een inspectie te laten uitvoeren volgens SCIOS Scope 10. De verbeterpunten uit die rapportage moeten binnen drie maanden zijn verholpen, anders kan de verzekering overgaan tot het opnieuw beoordelen van de acceptatie. Voorheen werd vaak alleen een keuring NEN 3140 gevraagd, of een verzekering specifieke keuring. Smits: “Deze keek vooral naar de veiligheid van de elektrische installaties. Dat was voor veel verzekeraars niet voldoende. Om brand te voorkomen, is het ook van belang te kijken naar extra ontstekingsbronnen in combinatie tot de omgeving. Daarnaast zien we dat de kennis van de betreffende inspecteur sterk de kwaliteit bepaalt van de beoordeling.”

SCIOS certificering garandeert kwaliteit NTA 8220 inspectie 

Om aan dit laatste punt tegemoet te komen, moeten de inspecteurs die de beoordeling uitvoeren, daarom voor de nieuwe certificering SCIOS Scope 10 erkend worden. Parkstad Inspecties uit Schinnen (Limburg) vervult hierin een kartrekkersfunctie: inspecteurs van deze organisatie volgden met succes de opleiding en doorliepen met goed gevolg de praktijk audit. Afgelopen dinsdag ontvingen zij de voorlopige certificaten. KIWA reikt aan Parkstad Inspecties dan ook als eerste bedrijf in Nederland het voorlopige certificaat uit voor SCIOS Scope 10. De officiële bekrachtiging vindt plaats als de norm NTA 8220 (waarnaar de SCIOS Scope 10 verwijst) wordt gepubliceerd op 18 december 2017. Uiteraard wordt dan nog gekeken of dit invloed heeft op de reeds afgenomen examens. 

Op de foto:

Dinsdag 31 oktober 2017 reikte Ben Visschedijk, Unitmanager Installation and Public Utilities van Kiwa (midden) het certificaat uit aan Parkstad Inspecties. Naast de collega's van het bedrijf verder op de foto: uiterst links Marcel van der Hoorn, risicodeskundige van Achmea en uiterst rechts Arie Krijgsman, voorzitter stichting SCIOS. 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign