Koolmonoxide - onderschat en onbegrepen probleem

Geplaatst op 01-07-2016

Dat is de titel van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Een van de aanbevelingen hierin is een wettelijke erkenningsregeling voor installatie en onderhoud van gastoestellen. Dat betekent onder andere aanvullende eisen voor monteurs. UNETO-VNI streeft ernaar dat deze aanbeveling wordt overgenomen. Eind 2016 informeert het kabinet de Tweede Kamer verder over de te nemen maatregelen.

Aangescherpte toelatingscriteria

De toekomstige aanpassing van de erkenningsregeling is ook van invloed op de toelatingscriteria van UNETO-VNI. Onder voorbehoud van goedkeuring van de Ledenraad, scherpt UNETO-VNI haar lidmaatschapscriteria aan die verbonden zijn aan het gasvakgebied. Voor nieuwe leden gaat dit in per 1 januari 2017, voor bestaande leden geldt een overgangsperiode. Bij het niet voldoen aan de criteria gaan nadrukkelijkere sancties volgen.

Overige maatregelen

Naast een wettelijke verplichting voor kwaliteit pleit UNETO-VNI voor een verplichte CO-beveiliging in cv-ketels en een bewustwordingscampagne over de risico's van koolmonoxide. Tot slot streeft UNETO-VNI ernaar om het indertijd intrekken van de Vestigingswet te corrigeren, zodat installatie van en onderhoudswerkzaamheden aan gasinstallaties weer worden voorbehouden aan erkende installateurs.


Meer informatie:

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign