U bent hier: Home Vraag en antwoord

Wanneer wordt een bedrijfspand goedgekeurd volgens de NEN 3140?

Bij de NEN 3140 inspectie (ook wel SCIOS Scope 8 keuring genoemd) worden de verdelers naast de visuele controle en de thermografie doorgemeten:

 • de beschermingsleidingen en hun verbindingen
 • de circuitimpedanties van het stroomstelsel
 • de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden
 • de isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie
 • de veilige scheiding van stroomketens
 • de goede werking van aardlekbeveiligingen
 • de goede werking van de veiligheidsketens
 • de deugdelijkheid van de verbindingen

De vaste elektrische installatie wordt steekproefsgewijs zoals beschreven in de NEN 3140 gecontroleerd en doorgemeten. Het betreft de vaste installatie van de verdelers en de achterliggende installatie tot aan de wandcontactdoos en verlichtingsarmatuur. De afwijkingen (gebreken) die worden geconstateerd worden aangemerkt met:

 • Categorie A afwijking: een fout met een hoog risico op letsel en/of schade (direct herstellen).
 • Categorie B afwijking: een fout, waarbij de situatie gevaarlijker wordt wanneer nog één fout optreedt, maar de kans daarop gering is (binnen drie maanden na inspectie herstellen).
 • Categorie C afwijking: schoonheidsfout, de kans op schade en/of letsel, ook op langere termijn, is gering (bij regulier onderhoud herstellen).

Als er afwijkingen zijn geconstateerd, dan kan de opdrachtgever van de inspectie deze laten herstellen door een installateur. Afhankelijk van het soort installatie en het aantal constateringen volgt er een herinspectie door een inspecteur op locatie of een herbeoordeling van het door de installateur aangeleverde bewijslast / documentatie, inclusief een volledig ingevulde en ondertekende herstelverklaring. Deze herstelverklaring vindt u bij de rapportage. 

Maasziekenhuis Pantein

Parkstad Inspecties inspecteert de elektrische installaties in de medische ruimten voor het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. De medische ruimten K3 worden elk jaar gekeurd volgens NEN 3140. Daarnaast wordt ieder jaar een vijfde deel van de keuringen uitgevoerd van de medische ruimten K1 en K2. Dat...

Goossens Wonen via Rooijakkers

Vorig jaar voerde Parkstad Inspecties SCIOS inspecties uit aan de stookinstallaties en brandstofleidingen bij Goossens Wonen en Slapen in Roermond, Nuenen en Erp. Dat deed Parkstad Inspecties in opdracht van Rooijakkers Installatietechnieken BV in Keldonk (Noord-Brabant). Een installatiebedrijf waar...

Quadrance

Voor Quadrance voerde Parkstad Inspecties voor zestien panden van de gemeente Deventer de NEN 2767 inspecties en de energiescan uit. De bedrijven hebben met elkaar een convenant afgesloten zodat de samenwerking goed geregeld is. Daarnaast werd voor enkele panden gekeken naar de bouwkundige condities...

Everris International

Voor Everris International B.V., locatie Heerlen, voerde Parkstad Inspecties reeds een breed palet aan diensten uit, van NEN 3140 keuringen voor de installaties en de arbeidsmiddelen, het geven van de periodieke instructies, het samenstellen van het handboek volgens NEN 3140 tot het inspecteren van...

Powertec Diesel Services

Parkstad Inspecties werkt nauw samen met Powertec Diesel Services. Er is een convenant afgesloten waarbij Parkstad Inspecties Powertec Diesel Services ondersteunt bij het uitvoeren van SCIOS Scope 4 en 7c inspecties aan noodstroomaggregaten. Volgens het Activiteitenbesluit moeten noodstroomaggregate...
In heel Nederland

Onze inspecteurs en adviseurs wonen verspreid door het hele land en werken bij opdrachtgevers in heel Nederland. Ondersteuning krijgen ze vanuit het kantoor in Schinnen (L).

disclaimer privacy sitemap webdesign gosidesign